Atentie! Azi e ultima zi pentru depunerea unor declaratii. Afla acum care sunt acestea

Luni – 27 aprilie

Depunerea:

 • Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă
 • Efectuarea plăţii anticipate privind impozitul pe profit,   aferentă trim. I 2015
 • Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100
 • Declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent Formular 104
 • Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112  
 • Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române  angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă  Formular 224
 • Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300
 • Decontului special de taxa pe valoarea adăugată  pentru luna precedentă Formular 301
 • Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular 307
 • Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311
 • Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri  pentru luna trecută  Formular 390 VIES
 • Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394
 • Cererii de restituire a accizelor de către importatori Formular (anexa nr. 51) pe trimestrul precedent
 • Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă Formular (anexa nr. 46) pe trimestrul precedent
 • Notificării  pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare Formular 097


Articole similare

Comentariul tau aici