Atentie! Inregistrarea in scop de TVA ulterior inceperii activitatii va fi valabilă incepand cu data de 1 a lunii urmatoare celei in care se solicita inregistrarea

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In data de 16.10.2020 au fost aduse cateva modificari Normelor la Codul fiscal, prin Hotararea 864.

Prin Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 69/2020 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, precum şi pentru instituirea unor măsuri fiscale, au fost modificate prevederile art. 316 alin. (9) din Codul fiscal, în sensul că înregistrarea în scopuri de TVA la înființare sau ulterior, prin opțiune, nu mai este condiționată de îndeplinirea  unor criterii de risc.

Prin urmare a fost necesara modificarea pct. 88 alin. (1) și (20) și a anexei 5 din Norme, pentru corelare cu modificarea adusă art. 316 alin. (9) din Codul fiscal prin OUG 69/2020.

Totodată, în vederea stabilirii unor reguli unitare în cazul persoanelor care solicită înregistrarea în scopuri de TVA ulterior începerii activității, s-a stabilit ca înregistrarea să fie considerată valabilă începând cu data de 1 a lunii următoare celei în care se solicită înregistrarea.

Prin urmare punctul 88 lit c) si d) se modifica astfel:

In cazul în care o persoană este obligată să solicite înregistrarea în condițiile art. 316 alin. (1), (2), (4) sau (6) din Codul fiscal ori optează pentru înregistrare conform art. 316 alin. (4) din Codul fiscal, înregistrarea respectivei persoane se va considera valabilă începând cu:

Inainte:Dupa modificare:
c) prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită înregistrarea, în cazurile prevăzute la art. 316 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal;


d) data comunicării deciziei de aprobare a înregistrării în scopuri de TVA sau a deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, în cazurile prevăzute la art. 316 alin. (1) lit. a) și c) și alin. (10) din Codul fiscal.
c) prima zi a lunii următoare celei în care persoana impozabilă solicită înregistrarea, în cazurile prevăzute la art. 316 alin. (1) lit. b) și c) din Codul fiscal;

d) data comunicării certificatului de înregistrare în scopuri de TVA sau a deciziei privind înregistrarea, din oficiu, în scopuri de TVA, în cazurile prevăzute la art. 316 alin. (1) lit. a) și alin. (10) din Codul fiscal.

Articole similare

Comentariul tau aici