Calcul si monografii contabile salarii -contracte part time incepand cu august 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Incepand cu luna august 2022 au intrat in vigoare noile reguli de taxare in ce priveste contractele part time, introduse prin OG 16/2022. Incepand cu veniturile aferente lunii august, in anumite situatii, calculul contributiilor la contractele part time se face la nivelul unui salariu minim brut, nu la venitul efectiv din salarii .

Mai precis, contribuțiile de asigurări sociale datorate de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, nu poate fi mai mică decât nivelul contribuției de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotelor corespunzatoare asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

Exista si cateva exceptii:

1.cazul in care persoana realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară.

Astfel, angajatorii vor avea o obligatie in plus pentru a putea efectua calculul salarial: sa urmareasca daca angajatii cu timp partial au mai multe contracte si daca baza de calcul cumulata a lor este cel putin egala cu salariul minim.

Procedura de aplicare se va stabili prin ordin al ministrului finanțelor.

Doar contributiile se calculeaza la nivelul unui salariu minim, nu si impozitul.

2.daca persoanele fizice se afla în una dintre următoarele situații:

a) sunt elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare;

b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;

c) sunt persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi;

d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepția pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum și a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;

Diferența de contributii se va suporta de către angajator/plătitorul de venit în numele angajatului/beneficiarului de venit. Venitul net al salariatului nu este afectat.

Presupunem ca avem un salariat care are un singur contract , cu 4 ore, venit brut : 1.275 lei.

CalculPana la august 2022Incepand cu august 2022
Contributii retinute de la salariat:CAS(25%*1.275) =319 lei
CASS(10%*1.275)=128 lei
Impozit =32 lei
CAS (25%*1.275) =319 lei
CASS (10%*1.275)=128 lei
Impozit =32 lei
Salariu net796 lei796 lei
Taxa datorate de angajatorCAM (2,25%)=29 leidiferenta CAS 25%*(2.550 lei-1.275 lei) =319 lei
diferenta CASS 10%*(2.550 lei-1.275 lei) =128 lei
CAM(2,25%) =29 lei
Monografii contabile641 =421 1.275 lei
421=%
4315 319 lei
4316 128 lei
444 32 lei
6461 =436 29 lei
641=421 1.275 lei
421=%
4315 319 lei
4316 128 lei
444 32 lei
6461 =436 29 lei
6451 =4315 319 lei
6453=4316 128 lei

Analizand comparativ cele doua situatii, observam ca angajatorul va avea o cheltuiala mai mare cu 447 lei.

In situatia in care domeniul in care activeaza angajatorul este reglementat un salariu minim (ex. constructii -3.000 lei), in baza de calcul a diferentei datorate de angajator se are in vedere tot salariul minim de 2.550 lei. Aceasta interpretare rezulta din modul in care este formulat textul Ordonantei 16/2022.

Mai precis, punctul 68 al ordonantei face referire la salariul de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

Mai exista puncul 58  al ordonantei care arata ca in situația în care, prin hotărâre a Guvernului sau prin alte acte normative, se utilizează, în același an, mai multe valori ale salariului minim brut pe țară, diferențiat în funcție de studii, de vechime sau alte criterii prevăzute de lege, în aplicarea prevederilor art. 145, 146, 148, 151, 157^1, 170, 174 și 180, se ia în calcul valoarea cea mai mică a salariului minim brut pe țară, dacă prin lege nu se prevede altfel.

Datorita faptului ca nu se prevede explicit pentru constructii un alt salariu, baza de calcul a diferentei datorate de angajator va fi 2.550 lei .

Articole similare

Comentariul tau aici