Calendar fiscal februarie 2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Fiindca ANAF inca nu a publicat calendarul fiscal pe februarie 2020, am pregatit noi o lista a declaratiilor fiscale care se depun in februarie 2020.

Actualizare: 03.02.2020 – Anaf a publicat luni, 03.02.2020 calendarul fiscal pe februarie 2020 – este disponibil AICI.

Asadar:

1.In 30 de zile de la împlinirea termenului de 183 de zile de prezență în România – se depune formularul “Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la sosirea în România”

2.Cu 30 de zile înaintea plecării din România – se depune formularul “Chestionar pentru stabilirea rezidenței fiscale a persoanei fizice la plecarea din România”

3. In 30 de zile de la data înființării/ data eliberării actului legal de funcționare/ data începerii activității/ data obținerii primului venit/ data dobândirii calității de angajator, după caz, sau 15 zile de la data modificării ulterioare a datelor declarate inițial – D 010/020/070/700.

4.Vineri 7 februarie -Depunerea Declarației de mențiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România – Formularul 092 ( declaratia se depune la organul fiscal competent, în 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziției intracomunitare)

5.Luni 10 februarie

Depunerea declarațiilor:

 • 010 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoane juridice, asocieri și alte entități fără personalitate juridică – Formularul 010 sau
 • 700 Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal – Formularul electronic 700, după caz
 • 020 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni pentru persoane fizice române și străine care dețin cod numeric personal – Formularul 020 sau
 • 700 Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal – Formularul electronic 700, după caz
 • 070 Declarație de înregistrare fiscală/Declarație de mențiuni/Declarație de radiere pentru persoanele fizice care desfășoară activități economice în mod independent sau exercită profesii libere – Formularul 070 sau
 • 700 Declarație pentru înregistrarea/modificarea categoriilor de obligații fiscale declarative înscrise în vectorul fiscal – Formularul electronic 700, după caz.

Depunerea formularului Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori – Formularul 087

6.Luni 17 februarie 2020

-Depunerea situatiilor privind accizele:

 • Depunerea formularului Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori – Formularul 087
 • Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de tutun fin tăiat, destinat rulării în țigarete/alte tutunuri de fumat în luna … anul … – Anexa nr.4 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
 • Depunerea Situației eliberărilor pentru consum de țigarete/țigări și țigări de foi în luna … anul … – Anexa nr.3 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
 • Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna … anul …, pentru luna precedentă – Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
 • Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile/utilizările de produse accizabile și livrările de produse finite rezultate în luna …, pentru luna precedentă – Anexa nr.26 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
 • Depunerea Situației centralizatoare privind achizițiile și livrările de produse accizabile pentru luna precedentă – Anexa nr.19 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
 • Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de alcool și băuturi spirtoase pentru luna precedentă – Anexa nr.12 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
 • Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de vinuri/bauturi fermentate/produse intermediare pentru luna precedentă – Anexa nr.13 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
 • Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de bere pentru luna precedentă – Anexa nr.14 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
 • Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție tutunuri prelucrate pentru luna precedentă – Anexa nr.15 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
 • Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de producție de produse energetice pentru luna precedentă – Anexa nr.16 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
 • Depunerea Situației privind operațiunile desfășurate în antrepozitul fiscal de depozitare pentru luna precedentă – Anexa nr.17 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
 • Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație – Anexa nr.29 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigație – Anexa nr.31 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
 • Depunerea jurnalelor pentru luna precedentă privind achizițiile/livrările de combustibil destinat utilizării exclusiv pentru aviație – Anexa nr.30 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal sau navigație – Anexa nr.32 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
 • Depunerea Situației centralizatoare privind livrările de produse accizabile în luna … anul …, pentru luna precedentă – Anexa nr.21 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal
 • Depunerea Evidenței achiziționării, utilizării și returnării marcajelor pentru luna precedentă – Anexa nr.42 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal

-Depunerea Declarației anuale de venit pentru asocierile fără personalitate juridică și entități supuse regimului transparenței fiscale – Formularul 204

7.Marti 25 februarie 2020:

 • Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat
 • Declararea și plata impozitului pe profit pe anul precedent – Formularul 101 – Organizațiile nonprofit
 • Depunerea Declarației informative privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private – Formularul 107
 • Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă – Formularul 112
 • Depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România pentru luna precedentă – Formularul 224
 • Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300 Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr.227/2015
 • Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301
 • Depunerea Cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent – Formularul 306 Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art.316 din Legea nr.227/2015. OPANAF 2037/2016
 • Depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307
 • Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311
 • Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă – Formularul 390 VIES
 • Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă
 • Depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare – Formularul 097
 • Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc
 • Declaratiie 392 A si 392 B – nu se mai depun pe 2019, depunerea lor fiind suspendata pana in 31 decembrie 2022, conform Ordonantei nr. 6/2020 publicata in MOF 72/31.01.2020.

8.Vineri, 28 februarie 2020- Depunerea Cererii de restituire a accizelor în baza prevederilor art.395 din Codul fiscal.

9.D 394- fiindca termenul pentru depunerea declaratiei 394 pe ianuarie potrivit legii ar fi 29 februarie 2020 care este o zi de sambata, scadenta declaratiei devine 2 martie 2020.

Articole similare

Comentariul tau aici