Care sunt documentele pe baza carora se acorda diurna ?

Documentele justificative pentru acordarea diurnei :

  • Ordinul de deplasare(delegatie) -in tara
  • Ordinul de deplasare(delegatie) in strainatate – modelul oficial al documentului are chiar o pozitie distincta pentru diurna;
  • Decontul de cheltuieli

Diurna externa se stabileste in baza  HG nr. 518/1995 , actualizata.

Diurna interna deductibila  este de 42,5 lei/zi , ceea ce depaseste aceasta suma este avantaj de natura salariala si se supune contributiilor sociale si impozitului pe venitul din salarii.

Baza legala :  art. 76 alin. (4) lit. h) din Codul fiscal care prevede ca indemnizatiile si orice alte sume de aceeasi natura, primite de salariati pe perioada delegarii sau detasarii, dupa caz, in alta localitate, in tara si in strainatate, in interesul serviciului, in urmatoarele limite:
(a) in tara, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru indemnizatie, prin hotarare a Guvernului pentru personalul autoritatilor si institutiilor publice;
(b) strainatate, 2,5 ori nivelul legal stabilit pentru diurna prin hotarare a Guvernului pentru personalul roman trimis in strainatate pentru indeplinirea unor misiuni cu caracter temporar.

Citeste si :

Ordinul de deplasare si diurna din 2016 – noutati contabile si fiscale

 

Articole similare