Care sunt pasii pe care o societate trebuie sa ii urmeze atunci cand repartizeaza dividende?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

In situatia in care o societate comerciala hotaraste acordarea dividendelor catre asociati persoane fizice rezidente din profiturile nerepartizate, iar plata acestora se realizeaza prin virmanet bancar sau numera va urma urmatorii pasi:

  • Se consulta Actul Constitutiv al societatii pentru a identifica asociatii si cotele procentuale de participare ale acestora la beneficii si pierderi
  • Se identifica in evidenta contabila rezultatul reportat din anii precedenti ce poate fi repartizat sub forma dividendelor;
  •  Are loc Adunarea Generala a Asociatilor in urma careia se intocmeste si aproba Hotararea AGA de repartizare rezultat reportat – profit
  • Se repartizeaza dividendele, se calculeaza impozitul datorat
  • Se platesc dividendele nete asociatilor prin modalitatea alesa (se vor respecta prevederile Legii 70/2015 privind disciplina finaciara)
  • Se intocmeste si se depune pana in data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a facut repartizarea dividendelor declaratia 100
  • Se  plateste impozitul pe dividende retinut pana in data de 25 a lunii urmatoare celei in care s-a facut repartizarea dividendelor
  • Se intocmeste declaratia 205 pentru impozitul retinut pentru persoanele fizice rezidente beneficiare dividende (pana in data de  28 februarie al anului urmator)

Notele contabile : 

117= 457 valoare dividende repartizate

457=446 valoare 5% impozit dividende

457=5121/5311 valoare dividende nete

De retinut

Potrivit art 19 din Legea 82/1991,”In contabilitate, profitul sau pierderea se stabileşte cumulat de la începutul exerciţiului financiar. Închiderea conturilor de venituri şi cheltuieli se efectuează, de regulă, la sfârşitul exerciţiului financiar.
(2) Rezultatul definitiv al exerciţiului financiar se stabileşte la închiderea acestuia.
(3) Repartizarea profitului se înregistrează în contabilitate pe destinaţii, după aprobarea situaţiilor financiare anuale.”, astfel asociatii pot beneficia de dividende numai dupa incheirea exercitiului financiar, dupa aprobarea situatiilor financiare de catre acestia si numai in baza hotararii AGA/ Deciziei Asociatului unic cu privire la repartizarea profitului realizat.

Mai mult prevederile de la art. 67 din Legea 31/1990 privind societatile comerciale sunt urmatoarele:

Dividendele se distribuie asociaţilor proporţional cu cota de participare la capitalul social vărsat, dacă prin actul constitutiv nu se prevede altfel.

Acestea se plătesc în termenul stabilit de adunarea generală a asociaţilor sau, după caz, stabilit prin legile speciale, dar nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situaţiei financiare anuale aferente exerciţiului financiar încheiat.

În caz contrar, societatea datorează, după acest termen, dobândă penalizatoare calculată conform art. 3 din Ordonanţa Guvernului nr. 13/2011 privind dobânda legală remuneratorie şi penalizatoare pentru obligaţii băneşti, precum şi pentru reglementarea unor măsuri financiar-fiscale în domeniul bancar, aprobată prin Legea nr. 43/2012, dacă prin actul constitutiv sau prin hotărârea adunării generale a acţionarilor care a aprobat situaţia financiară aferentă exerciţiului financiar încheiat nu s-a stabilit o dobândă mai mare.

Nu se vor putea distribui dividende decât din profituri determinate potrivit legii.

Articole similare