Care sunt unitatile fara personalitate juridica?

 

O societate dobandeste personalitate juridica de la data înmatriculării în registrul comerţului. Potrivit art. 2 din Legea societatilor  comerciale, respectiv Legea 31/1990, cu modificările şi completările ulterioare, spune că dacă prin lege nu se prevede altfel, societatile cu personalitate juridică se constituie în una dintre următoarele forme:

 • societate în nume colectiv
 • societate în comandită simplă
 • societate pe acţiuni
 • societate în comandită pe acţiuni
 •  societate cu răspundere limitată.

Nu au personalitate juridica:

 • Persoana fizica autorizata
 • Intreprinderile individuale
 • Intreprinderile familiale
 • sediile secundare – sucursale, agenţii, reprezentanţe sau alte asemenea unităţi.

In cadrul asocierilor fara personalitate juridica, asociatii au obligatia ca la inceputul activitatii sa incheie contracte in forma scrisa ce sa contina:

 • asociatii (partile contractante)
 • obiectul de activitate al entitatii
 • sediul asociatiei
 • aportul adus de asociati (contributia in bunuri si drepturi)
 • cota procentuală de participare a fiecărui asociat la veniturile sau pierderile din cadrul asocierii corespunzătoare contribuţiei fiecăruia;
 • nominalizarea asociatului care sa corespunda pentru indeplinirea obligatiilor asociatii fata de autoritatile publice

Contractul de asociere se înregistrează la organul fiscal competent, în termen de 15 zile de la data încheierii acestuia. Organul fiscal are dreptul să refuze înregistrarea contractelor, în cazul în care acestea nu cuprind datele solicitate.

Articole similare

Comentariul tau aici