CAS CASS si CAM la tichete cadou-proiect de modificare a Codului fiscal din 06.08.2019

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In 06.08.2019 Ministerul de Finante a publicat un proiect de ordin de modificare a Codului fiscal. In ce priveste cotributiile sociale se aduc urmatoarele propuneri :

Includerea în baza de calcul al contribuţiilor sociale obligatorii (CAS, CASS și CAM), a biletelor de valoare sub forma tichetelor cadou acordate potrivit legii, în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, pentru alte situații decât decât cele cu ocazia Paştelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului şi a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum şi cele oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie.


Se doreste mentinerea regimului de exceptare de la plata contribuțiilor sociale NUMAI pentru tichetele cadou acordate de angajator/plătitor cu ocazia Paștelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum și cele oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie, în limita plafonului de 150 lei/eveniment/persoană.
Se propune corelarea textului prevederilor referitoare la contribuțiile sociale obligatorii datorate de persoanele fizice care realizează venituri din salarii şi asimilate salariilor de la angajatori care desfăşoară activităţi în sectorul construcţiilor, cu cele de la Titlul IV- Impozitul pe venit, cu privire la eliminarea sintagmei ”contract individual de muncă”, ca urmare a modificărilor aduse prin OUG nr. 43/2019.

Cum sunt tratate aceste probleme in prezent ?

Tichete cadou:

Prevederile actuale referitoare la veniturile din salarii șiasimilate salariilor stabilesc că nu se cuprind în baza de calcul al contribuțiilor sociale obligatorii, veniturile reprezentând biletele de valoare sub forma tichetelor cadou acordate potrivit legii în cazul persoanelor fizice care realizează venituri din salarii sau asimilate salariilor, în alte situații decât cele cu ocazia Paștelui, zilei de 1 iunie, Crăciunului și a sărbătorilor similare ale altor culte religioase, precum și cadourile, inclusiv tichetele cadou, oferite salariatelor cu ocazia zilei de 8 martie, în măsura în care valoarea acestora pentru fiecare persoană în parte, cu fiecare ocazie din cele de mai sus, nu depășește 150 lei.

Constructii:

Conform prevederilor actuale referitoare la facilitățile fiscale de care beneficiază persoanele fizice care realizează venituri din salarii și asimilate salariilor de la angajatori care desfășoară activități în sectorul construcțiilor, astfel cum au fost modificate și completate prin OUG nr. 43/2019pentru modificarea și completarea unor acte normative care privesc stabilirea unor măsuri în domeniul investițiilor, în cazul contribuțiilor sociale este prevăzută condiția ca veniturile să fie realizate în baza contractelor individuale de muncă, în timp ce în cazul impozitului pe venit, această condiție a fost eliminată.

Articole similare

Comentariul tau aici