Casa de sanatate Cluj -anunt privind recuperarea sumelor aferente concediilor medicale-care au fost respinse la plata

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Comunicat, Casa de Sanatate Cluj, 8 septembrie 2021

Ţinând cont de noile reglementări legale care au intrat în vigoare începând cu data de 30.06.2021, prin punerea in aplicare a prevederilor OUG nr. 74 din 30 iunie 2021,pentru modificarea şi completarea OUG nr. 158/2005  privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, referitoare la modul de recuperare a sumelor reprezentând indemnizaţii pentru concedii medicale care se plătesc asiguraţilor salariați şi care, potrivit prevederilor OUG nr. 158/2005 se recuperează din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate (FNUASS):

Pentru sumele solicitate în baza cererilor de recuperare depuse la CAS Cluj care au fost respinse la plată – pentru care CAS Cluj a întocmit şi a transmis către angajatori comunicări de respingere şi pentru care angajatorii nu au depus până la data de  30.06.2021 o nouă cerere de restituire însoţită de documentele rectificative care dovedesc remedierea cauzelor de respingere la plată înscrise în comunicare, termenul – limită de depunere (a cererilor de restituire însoţite de documentele rectificative aferente) este data de 31 decembrie 2021.

Facem precizarea că, începând cu data de 1 ianuarie 2022, termenul de remediere a cauzelor de respingere şi de depunere a cererilor de restituire însoţite de documentele justificative rectificative este de maximum 90 de zile de la data primirii comunicării.

Articole similare

Comentariul tau aici