Cat trebuie sa stau in preaviz?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Preavizul are rol de protectie atat pentru angajator cat si pentru angajat. Angajatorului i se va acorda un timp pentru a gasi o persoana inlocuitoare, potrivita pentru postul ramas liber iar angajatului i se va acorda un timp pentru gasirea unui nou loc de munca.

Preavizul la concediere:

Potrivit Codului Muncii, persoanele concediate in temeiul art. 61 lit. c) si d), al art. 65 si 66 beneficiaza de dreptul la un preaviz ce nu poate fi mai mic de 20 de zile lucratoare. Fac exceptie de la prevederile de mai sus, persoanele concediate in temeiul art. 61 lit. d), care se afla in perioada de proba.

Preavizul la demisie:

Potrivit Codului Muncii, termenul de preaviz este cel convenit de parti in contractul individual de munca sau, dupa caz, cel prevazut in contractele colective de munca aplicabile si nu poate fi mai mare de 20 de zile lucratoare pentru salariatii cu functii de executie, respectiv mai mare de 45 de zile lucratoare pentru salariatii care ocupa functii de conducere. 

Situatii in care raporturile de munca pot inceta fara preaviz:

  • demisie sau concediere, pe durata sau la sfarsitul perioadei de probă;
  • demisie, atunci cand angajatorul nu isi indeplineste obligatiile asumate in contract;
  • demisie, cu renuntare la termenul de preaviz de catre angajator;
  • incheierea CIM-ului cu acordul partilor, la o data convenita de partile implicate.

Articole similare

Comentariul tau aici