Cateva lucruri bine de stiut despre profitul reportat

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

  1. Corectarea erorilor semnificative aferente exercițiilor financiare precedente se face pe seama rezultatului reportat cu mentiunea ca si erorile nesemnificative aferente exercițiilor financiare precedente se corectează, de asemenea, pe seama rezultatului reportat. Totuși, potrivit politicilor contabile aprobate, erorile nesemnificative pot fi corectate pe seama contului de profit și pierdere.
  2. Rezultatul reportat este o componenta a capitalurilor proprii. Repartizarea rezultatului reportat sub forma de dividende atrage dupa sine reducerea capitalului propriu.
  3. Pierderea contabilă reportată se acoperă din profitul exercițiului financiar curent, după aprobarea situațiilor financiare anuale conform legii, și cel reportat aferent exercițiilor financiare precedente, din rezerve, prime de capital și capital social, potrivit hotărârii adunării generale a acționarilor sau asociaților, cu respectarea prevederilor legale
  4. .Contul 117 “Rezultatul reportat” este un cont bifuncțional.
  5. Cu ajutorul 117 se tine evidenta rezultatului sau partii din rezultatul exercitiului precedent nerepartizat de catre adunarea generala a actionarilor/ asociatilor, respectiv a pierderii neacoperite si a rezultatului provenit din corectarea erorilor contabile.
  6. Nu exista un termen limita pentru care se poate pastra profitul reportat in contul 1171.Repartizarea soldului este in functie de decizia asociatilor.

Articole similare

Comentariul tau aici