Ce amenzi risti daca nu completezi raportarile solicitate de Institutul National de Statistica ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Firmele din Romania, in functie de indeplinirea anumitor criterii de marime au obligatii de raportare si catre alte institutii, nu doar catre ANAF.

Printre acestea se pot numara si BNR sau Institutul National de Statistica.

Legea care reglementeaza functionarea statisticii oficiale in Romania este Legea nr. 226 din 5 iunie 2009 .

În îndeplinirea atribuțiilor sale, Institutul Național de Statistică este autorizat:


a) să solicite și să obțină gratuit date statistice de la toate persoanele fizice și juridice rezidente în România sau nerezidente care își desfășoară activitatea pe teritoriul României;
b) să utilizeze, în afara personalului propriu, operatori statistici pentru colectarea datelor de la gospodăriile populației și de la persoanele juridice cuprinse în cercetările statistice; în categoria operatorilor statistici se cuprind persoanele atrase temporar, pe bază de convenții civile, pentru colectarea datelor, precum și gospodăriile populației, în cazul în care acestea constituie unități de observare statistică;
c) să contracteze, în condițiile legii, servicii specializate, pentru realizarea cercetărilor, analizelor și studiilor statistice.

Sanctiuni in caz de rerespectare a obligatiei de transmitere a datelor catre INS

Furnizorii de date sunt obligați să transmită, în mod gratuit, producătorilor de statistici oficiale date corecte, actuale și complete, la termenele, periodicitățile, în forma și după metoda de colectare prevăzute în programul statistic național anual și în conformitate cu normele metodologice. Dacă datele comunicate de furnizorii de date nu sunt corecte, actuale și complete, aceștia sunt obligați:
a) în urma constatării acestei situații de către furnizorul de date să le corecteze, să le actualizeze și să le completeze, după caz, să notifice acest lucru și să le transmită de îndată producătorului de statistici oficiale care le-a solicitat;
b) în urma constatării acestei situații de către producătorii de statistici oficiale să le corecteze, să le actualizeze, să le completeze, după caz, și să le transmită potrivit măsurilor și termenelor dispuse de producătorul de statistici oficiale care le-a solicitat. Neîndeplinirea de către furnizorii de date a acestei obligatii constituie contraventie pentru care persoanele juridice pot primi amendă de la 2.000 lei la 50.000 lei.

De asemenea, refuzul explicit al furnizorilor de date de a îndeplini obligațiile de mai sus constituie contraventie si se sanctioneaza cu amenda de la 10.000 lei la 100.000 lei.

Constituie contraventie si refuzul nejustificat al furnizorilor de date de a prezenta persoanelor autorizate de producătorii de statistici oficiale documentele și evidențele necesare verificării calității datelor statistice furnizate, fapt care pentru persoanele juridice se sanctioneaza cu amendă de la 2.000 lei la 50.000 lei.

Articole similare

2 Thoughts to “Ce amenzi risti daca nu completezi raportarile solicitate de Institutul National de Statistica ?”

  1. BARON MARIA AURELIA

    De ce trebuie sa facem aceste raportari catre INS, pentru care nu suntem platiti . Sunt transmise niste lincuri indescifrabile , iar aceste date pot fi culese din raportarile la ANAFprin declaratii 394 pe care le facem lunar sau trimestrial. Este un abuz ce trebuie desfiintat. Nu trebuie sa facem munca INS care are de unde sa-si ia datele.

  2. Anonymous

    Buna ziua!
    Sunt dintre cei ce completeaza statistici de mai bine de 10 ani. O lipsa, poate voita ?, in legea care reglementeaza functionarea statisticii oficiale in Romania – Legea nr. 226 din 5 iunie 2009, tine de neprecizarea nici unui termen, ca numar de luni/ani, pentru care ai obligativitatea de a face aceste raportari. Eu completez de peste 10 ani aceste statistici, luna de luna, si alte societati nici nu stiu ce inseamna o raportare statistica. Cred ca acest lucru ar trebui reglementat.

Comentariul tau aici