Ce cuprind veniturile financiare ?

Din grupa 76 “Venituri financiare” fac parte:

• “Venituri din imobilizări financiare” (Contul 761)

In aceasta categorie se include veniturile din imobilizări financiare: titluri de participare, interese de participare.

• “Venituri din investiţii financiare pe termen scurt” (Contul 762)

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din investiţii financiare pe termen scurt (dividendele de încasat/încasate, aferente investiţiilor financiare pe termen scurt ).

• “Venituri din creanţe imobilizate” (Contul 763)

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din creanţe imobilizate (dobânda aferentă creanţelor imobilizate).

• “Venituri din investiţii financiare cedate”(contul 764)

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor rezultate din vânzarea investiţiilor financiare(preţul de vânzare al imobilizărilor financiare cedate, câştigul rezultat din vânzarea investiţiilor pe termen scurt la un preţ de cesiune mai mare decât valoarea contabilă,diferenţa dintre valoarea participaţiilor primite ca urmare a participării în natură la capitalul altor entităţi şi valoarea neamortizată a imobilizărilor corporale şi necorporale care au făcut obiectul participaţiei, cu ocazia cedării participaţiilor respective)

• “Venituri din diferenţe de curs valutar” (contul 765)

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din diferenţe de curs valutar(diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate la încasarea creanţelor în valută , diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate la evaluarea creanţelor în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate din decontarea datoriilor în valută şi evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, diferenţele favorabile de curs valutar, rezultate din evaluarea disponibilităţilor în valută, existente în casierie sau în conturi la bănci, precum şi a depozitelor şi a altor valori de trezorerie în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar ,diferenţele favorabile de curs valutar înregistrate la cedarea unei participaţii într-o entitate străină care a fost cuprinsă în consolidare ,diferenţele favorabile de curs valutar înregistrate în situaţiile financiare anuale consolidate, aferente unui element monetar care face parte dintr-o investiţie netă a entităţii într-o entitate străină) .

• “Venituri din dobânzi” (Contul 766)

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor financiare din dobânzile cuvenite pentru disponibilităţile din conturile bancare, pentru împrumuturile acordate sau pentru livrările pe credit(dobânzile aferente creanţelor imobilizate , dobânzile cuvenite, aferente împrumuturilor acordate entităţilor afiliate şi entităţilor legate prin interese de participare ,dobânzile aferente sumelor datorate de către debitorii diverşi ,dobânzile primite, aferente disponibilităţilor aflate în conturi curente ,dobânzi de primit aferente disponibilităţilor aflate în conturi curente , dobânda cuvenită pentru ratele de leasing financiar la locator, valoarea dobânzilor înregistrate pe venituri, pentru operaţiunile de vânzare cu plata în rate .)

• “Venituri din sconturi obţinute” (contul 767)

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor din sconturile obţinute de la furnizori şi alţi creditori.

• “Alte venituri financiare” (contul 768)

Cu ajutorul acestui cont se ţine evidenţa veniturilor financiare, altele decât cele înregistrate în celelalte conturi din această grupă(diferenţele favorabile aferente furnizorilor şi creditorilor cu decontare în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia decontării lor, diferenţele favorabile aferente datoriilor din leasing financiar exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, diferenţele favorabile aferente clienţilor şi debitorilor, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia decontării lor ,diferenţele favorabile aferente creanţelor din avansuri acordate furnizorilor de imobilizări, exprimate în lei, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, partea cuvenită investitorului din profitul înregistrat în exerciţiul financiar curent de întreprinderea asociată, cu ocazia consolidării prin punere în echivalenţă a participaţiei deţinute de investitor în întreprinderea asociată, diferenţe favorabile aferente datoriilor faţă de entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare, cu decontare în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia decontării lor ,diferenţele favorabile aferente creanţelor faţă de entităţile afiliate şi entităţile legate prin interese de participare, precum şi a creanţelor imobilizate, a căror decontare se face în funcţie de cursul unei valute, rezultate din evaluarea acestora la finele lunii, respectiv la închiderea exerciţiului financiar, sau cu ocazia decontării lor , diferenţele favorabile din evaluarea, la încheierea exerciţiului financiar, a valorilor mobiliare pe termen scurt admise la tranzacţionare pe o piaţă reglementată .)

 

Articole similare

Comentariul tau aici