Ce este factura electronica, sistemul RO e-Factura si ce impact are OUG 120/2021 asupra firmelor ?

Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Incepand cu 7 octombrie 2021 a intrat in vigoare OUG nr. 120 din 4 octombrie 2021 privind administrarea, funcționarea și implementarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura și factura electronică în România.

Ordonanta defineste factura electronică ca fiind factura emisă, transmisă și primită într-un format electronic structurat de tip XML, care permite prelucrarea sa electronică și automată.

RO e-Factura este denumirea sistemul național privind factura electronică, creat, dezvoltat și administrat de Ministerul Finanțelor, prin Centrul Național pentru Informații Financiare si reprezintă ansamblul de principii, reguli și aplicații informatice având drept scop primirea facturii electronice de la emitent cu respectarea structurii facturii electronice, stocarea prin mijloace electronice a facturilor și transmiterea către destinatar.

Data de la care devine operational RO e-Factura : maximum 30 de zile de la data intrării în vigoare a OUG (adica din 7 octombrie 2021)
Procedura de utilizare și funcționare – se va aproba prin ordin al ministrului finanțelor în termen de 15 zile de la data publicării ordonantei in MOF (adica din 7 octombrie 2021)

Aspecte privind trimiterea facturii electronice:

 • Factura electronică se transmite de către emitent în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.
 • Data comunicării facturii electronice către destinatar se consideră data la care factura electronică este disponibilă acestuia pentru descărcare din sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.
 • Factura electronică comunicată destinatarului nu se poate returna în sistemul național privind factura electronică RO eFactura.
 •  În situația unei facturi electronice asupra căreia destinatarul are obiecții, acesta înștiințează emitentul facturii electronice, inclusiv în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, prin înscrierea unui mesaj în acest sens.
 • Corecția facturii electronice comunicată destinatarului în sistemul RO e-Factura se efectuează conform art. 330 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare. Factura electronică corectată se transmite în cadrul aceluiași sistem național privind factura electronică RO e-Factura.
 • Exemplarul original al facturii electronice se consideră fișierul de tip XML însoțit de semnătura electronică a Ministerului Finanțelor.

Facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice

Facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice se aplică în cazul existenței unei relații B2G.

Facturarea electronică în domeniul achizițiilor publice se aplică în cazul existenței unei relații B2G, în situația în care operatorii economici optează pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura.

În situația în care operatorul economic a optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, acesta are obligația de a emite doar facturi electronice și de a utiliza acest sistem pentru transmiterea acestora către toți destinatarii .

 În situația în care operatorul economic transmite factura electronică în sistemul național privind factura electronică RO eFactura, destinatarul facturii electronice emise în relația B2G are următoarele obligații:

a) să primească și să descarce factura electronică prin intermediul sistemului național privind factura electronică RO eFactura;

b) să prelucreze factura electronică;

c) să verifice legalitatea, conformitatea și regularitatea facturii electronice, în conformitate cu prevederile legale în vigoare.

Facturarea electronică în relația B2B

 • În relația comercială B2B emitentul facturii electronice poate opta pentru transmiterea acesteia către destinatar utilizând sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.
 • În situația în care emitentul facturii electronice optează pentru transmiterea acesteia în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura, acesta este obligat să fie înregistrat în Registrul operatorilor care au optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, denumit în continuare Registrul RO e-Factura.
 • Operatorul economic care a optat pentru utilizarea sistemului național privind factura electronică RO e-Factura este înscris în Registrul RO e-Factura începând cu data de 1 a lunii următoare exercitării opțiunii. De la momentul înscrierii în Registrul RO e-Factura, emitentul dobândește și calitatea de destinatar.
 • În vederea utilizării sistemului național privind factura electronică RO e-Factura, emitentul și destinatarul trebuie să fie înregistrați în Registrul RO e-Factura.
 • Procedura privind organizarea și înscrierea în cadrul Registrului RO e-Factura se stabilește prin ordin al președintelui Agenției Naționale de Administrare Fiscală în termen de 15 zile de la data publicării prezentei OUG (adica din 7 oct 2021)
 • Registrul RO e-Factura este public și se afișează pe site-ul Agenției Naționale de Administrare Fiscală.

Articole similare

Comentariul tau aici