Ce este numarul EORI si cum se obtine?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Codul EORI este un numar unic in UE acordat de catre autoritatile vamale operatorilor economici, in vederea utilizarii la operatiunile vamale derulate pe intreg teritoriul UE.

Scopul introducerii numarului EORI este atribuirea unui numar de inregistrare si identificare fiecarui operator economic si, cand este cazul, altor persoane, pentru a servi drept referinta comuna a acestora in relatiile acestora cu autoritatile vamale de pe intreg teritoriul Uniunii, precum si pentru schimbul de informatii intre autoritatile vamale si intre autoritatile vamale si alte autoritati. 

Cine trebuie sa solicite un cod EORI si de unde se poate obtine?

Ei bine, printre persoanele care sunt obligate sa solicite atribuirea unui astfel de cod se numara:

  • Operatorii economici;
  • Persoanele, altele decat operatorii economici, care introduc/scot marfuri in/din UE

Pentru persoanele stabilite intr-un stat tert, solicitarea atribuirii unui numar se face astfel:

In cazul in care un operator economic care nu este stabilit pe teritoriul vamal unional nu are numar EORI, acesta trebuie sa fie inregistrat de catre autoritatea desemnata a statului membru in care realizeaza pentru prima data una dintre activitatile următoare: 
• depune o declarație vamală pe teritoriul vamal al Uniunii, cu excepția următoarelor declarații: 
    – o declarație vamală făcută în conformitate cu articolele 135-144 din Regulamentul delegat (UE) 2015/2446 din 28 iulie 2015 de completare a Regulamentului (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European şi al Consiliului din 9 octombrie 2013 de stabilire a Codului vamal al Uniunii; 
   – o declarație vamală pentru a plasa mărfuri sub regimul de admitere temporară sau o declarație de reexport pentru a încheia acest regim; 
   – o declarație vamală în temeiul Convenției privind un regim de tranzit comun depusă de un operator economic stabilit într-o țară de tranzit comun; 
   – o declarație vamală pentru plasarea mărfurilor sub regimul de tranzit unional depusă de un operator economic stabilit în Andorra sau în San Marino; 
• depune o declarație sumară de ieșire sau de intrare pe teritoriul vamal al Uniunii; 
• depune o declarație de depozitare temporară pe teritoriul vamal al Uniunii; 
• acționa în calitate de transportator în scopul transportului maritim, fluvial sau aerian; 
• acționa în calitate de transportator care este conectat la sistemul vamal și care dorește să primească oricare dintre notificările prevăzute în legislația vamală în ceea ce privește depunerea sau modificarea declarațiilor sumare de intrare. 

Pentru persoanele stabilite în U.E. solicitarea atribuirii unui numar se face astfel:

Operatorii economici şi alte persoane interesate solicită atribuirea numărului EORI autorităţilor abilitate din statul membru în care sunt stabiliţi. 

Care este structura codului?

Structura unui cod EORI difera in functie de tipul de persoana, astfel:

  • pentru persoana juridică cu sediul în România: RO + CUI; 
  • pentru persoana juridică cu sediul într-un stat terţ: RO + cod de ţară ISO alfa 2 al statului terţ + număr de identificare atribuit de instituţia abilitată din statul terţ respectiv; 
  • pentru asocieri de persoane cu sediul în România: RO + CUI; 
  • pentru asocieri de persoane cu sediul într-un stat terţ: RO + cod de ţară ISO alfa 2 + număr de identificare atribuit de instituţia abilitată din statul terţ respectiv; 
  • pentru persoana fizică stabilită în România: RO + cod numeric personal; 
  • pentru persoana fizică stabilită într-un stat terţ: RO + cod de ţară ISO alfa 2 al statului terţ + număr de identificare atribuit de instituţia abilitată din statul terţ respectiv. 

Codul EORI poate deveni invalid in urmataorele situatii:

  • la solicitarea persoanei înregistrate; 
  • în cazul în care autoritatea vamală are cunoștință de faptul că persoana înregistrată și-a încetat activitățile care necesită înregistrare.

Autoritatea vamală înregistrează data invalidării numărului EORI și o notifică persoanei înregistrate în acest sens. 

Articole similare

Comentariul tau aici