Ce inseamna G din B2G?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

Incepand cu 1 iulie 2022 au obligatia raportarii prin RO e-Factura operatorii economici stabiliți în România, în relația B2G.

Ordonanta 120/2022 contine doua definitii ale relatiei B2B si respectiv a destinatarului unei facturi in relatia B2G insa nu prezinta o lista detaliata a institutiilor in raport cu care va fi obligatorie raportare.

Se ridica multa intrebari in practica – daca o anumita institutie este sau nu in categoria G.

Cele doua definitii din ordonanta sunt redate mai jos:

Relația dintre un operator economic și autorități contractante, respectiv entități contractante – B2G – reprezinta tranzacția dintre un operator economic care are calitatea de contractant sau subcontractant/subantreprenor în temeiul Legii nr. 98/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 99/2016, cu modificările și completările ulterioare, Legii nr. 100/2016, cu modificările și completările ulterioare, și al Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 114/2011 privind atribuirea anumitor contracte de achiziții publice în domeniile apărării și securității, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 195/2012, cu modificările și completările ulterioare, și autorități contractante sau entități contractante care primesc și prelucrează facturi electronice.

Destinatarul unei facturi electronice emise în relația B2G – autoritatea contractantă, entitatea contractantă sau unitatea de achiziții centralizate cu atribuții în acest sens potrivit legii, care primește factura electronică însoțită de semnătura electronică a Ministerului Finanțelor în sistemul național privind factura electronică RO e-Factura.

Ce prevede legislatia referitor la cele 3 tipuri de entitati: autoritate contractanta, entitate contractanta sau unitate de achizitii centralizate?

Cateva precizari extrase din cele 4 legi mentionate:

1.L 98/2016 privind achizitiile publice

2.L 99/2016 privind achizițiile sectoriale

3.L 100/2016 privind concesiunile de lucrări și concesiunile de servicii

4.OUG 114/2022.

Unitate de achizitii centralizate

O unitate de achiziții centralizate este o autoritate contractantă care furnizează activități de achiziție centralizate și, după caz, activități de achiziție auxiliare.

Autoritate contractanta

Au calitatea de autoritate contractantă :
a) autoritățile și instituțiile publice centrale sau locale, precum și structurile din componența acestora care au delegată calitatea de ordonator de credite și care au stabilite competențe în domeniul achizițiilor publice;
b) organismele de drept public: definite ca orice entități, altele decât cele prevăzute la lit. a) care, indiferent de forma de constituire sau organizare, îndeplinesc în mod cumulativ următoarele condiții:
1.sunt înființate pentru a satisface nevoi de interes general, fără caracter comercial sau industrial;
2.au personalitate juridică;
3.sunt finanțate, în majoritate, de către entități dintre cele prevăzute la lit. a) sau de către alte organisme de drept public ori se află în subordinea, sub autoritatea sau în coordonarea ori controlul unei entități dintre cele prevăzute la lit. a) sau ale unui alt organism de drept public ori mai mult de jumătate din membrii consiliului de administrație/organului de conducere sau de supraveghere sunt numiți de către o entitate dintre cele prevăzute la lit. a) ori de către un alt organism de drept public.
c) asocierile formate de una sau mai multe autorități contractante dintre cele prevăzute la lit. a) sau b).

Entitate contractanta

Au calitatea de entitate contractantă orice entitate care desfășoară una dintre activitățile relevante prevăzute la art. 5-11 din L99/2016 și care se încadrează în una dintre următoarele categorii:

a)autorități contractante -asa cum au fost definite mai sus

b)întreprinderile publice definite drept persoane juridice ce desfășoară activități economice și asupra căreia se exercită direct sau indirect, ca urmare a unor drepturi de proprietate, a participațiilor financiare sau a regulilor specifice prevăzute în actul de înființare a întreprinderii respective, influența dominantă a unei autorități contractante ; prezumția de exercitare a influenței dominante se aplică în orice situație în care, în raport cu o astfel de persoană, una sau mai multe autorități contractante se află, direct ori indirect, în cel puțin unul dintre următoarele cazuri:
(i) dețin majoritatea capitalului subscris;
(ii) dețin controlul majorității voturilor asociate acțiunilor emise de întreprindere;
(iii) pot numi în componența consiliului de administrație, a organului de conducere sau de supraveghere mai mult de jumătate din numărul membrilor acestuia;

c)oricare subiect de drept, altul decât cele prevăzute la lit. a) și b) care funcționează în baza unor drepturi exclusive sau speciale, acordate de o entitate competentă. Acestea sunt drepturi acordate de o entitate competentă prin orice act legislativ sau act administrativ al cărui efect constă în limitarea exercitării unei activități relevante la una sau mai multe entități și care afectează substanțial capacitatea altor entități de a desfășura o astfel de activitate.

Activitatile relevante mentionate la art. 5-11 din L 99/2016 sunt cele din domeniul gazelor și energiei termice, energiei electrice, apei, transport, porturi si aeroporturi, servicii postale, extracția de petrol și gaze naturale, prospectarea și extracția de cărbune sau alți combustibili solizi si se refera la producerea, punerea la dispozitie a retelelor, livrare.

Exemple de astfel de institutii publice:

 • primariile
 • prefecturile
 • consiliile judetene
 • casa de pensii
 • ministerele
 • Institutul National De Statistica
 • ambasadele
 • AJOFM-urile
 • ANPIS-urile

Articole similare

3 Thoughts to “Ce inseamna G din B2G?”

 1. Daniela Ciocan

  Regiile detinute de Consiliile Locale nu sunt in categoria G, corect? De exemplu, regia de transport, societatile de Piete, etc?

 2. mihaela

  Am inteles ,din documentarile mele ,ca NU intra la categoria G / din B2G/spitalele, casa nationala de sanatate, sanatoriile publice,..puteti sa confirmati ? sau sa dati exemple mai extinse din institutiile publice care intra in relatia B2G

 3. Anonymous

  scolile intra in aceasta categorie?

Comentariul tau aici