Ce presupune contabilitatea tertilor?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Contabilitatea tertilor presupune evidenta datoriilor si creantelor entitatii in relatie cu:

 • Furnizorii;
 • Clientii;
 • Personalul;
 • Asigurarile sociale;
 • Bugetul statului;
 • Entitatile afiliate;
 • Entitati asociate si entitati controlate in comun;
 • Asociatii/actionarii;
 • Debitorii si creditorii diversi.

Iata cateva reguli generale, conform O 1802/2014:

a) Facturi neprimite de intrare/iesire

 • Datoriile catre furnizorii de bunuri, respectiv prestatorii de servicii, de la care, pana la finele lunii, nu s-au primit facturile se evidentiaza distinct in contabilitate,  contul 408 Furnizori – Facturi nesosite, pe baza documentelor care atesta primirea bunurilor, respectiv a serviciilor.
 • Creantele fata de client pentru care, pana la finele lunii, nu au fost intocmite facturile se evidentiaza distinct in contabilitate, 418 Clienti – Facturi de intocmit, pe baza documentelor care atesta livrarea bunurilor, respectiv prestarea serviciilor.

b) Avansuri

 • Avansurile acordate furnizorilor, precum și cele primite de la clienți se înregistrează în contabilitate în conturi distincte.

c) Scontarea, forfetarea

În conturile de terți se înregistrează distinct operațiunile de scontare, forfetare și alte operațiuni, efectuate cu instituții de credit.

SCONT = operatiunea prin care, in schimbul unui efect de comerț (cambie, bilet la ordin), institutia de credit pune la dispozitia posesorului creantei valoarea efectului, mai putin taxa de scont si comisioanele aferente, fara a astepta scadenta efectului respectiv, iar institutia are drept de recurs asupra beneficiarului fondurilor.

FORFETAREA = cumpararea, fara recurs asupra oricarui detinator anterior, a unor creante scadente la termen, ca rezultat al livrarii de bunuri sau prestarii de servicii, contra unei taxe forfetare.

d) Efecte comerciale

Operatiunile de vanzari si cumparari de bunuri si prestari de servicii efectuate pe baza efectelor comerciale se inregistreaza in contabilitate in conturile corespunzatoare, 413 Efecte de primit de la clienti sau 403 Efecte de platit.

e) Tranzactii in valuta

 • Creantele si datoriile in valuta, rezultate ca efect al tranzactiilor entitatii, se inregistreaza in contabilitate atat in lei cat si in valuta.
 • Cursul valutar utilizat la inregistrarea in contabilitate a bunurilor achizitionate insotite de factura sau de aviz de insotire a marfii, urmand ca factura sa soseasca ulterior, este cursul de la data receptiei bunurilor.
 • Creanțele și datoriile în valută, rezultate ca efect al tranzacțiilor entității, se înregistrează în contabilitate atât în lei, cât și în valută.

Atentie! O tranzactie in valuta este o tranzactie care:

– este exprimata sau

-necesita decontarea intr-o alta moneda decat moneda naționala (leu), inclusiv tranzactiile rezultate atunci cand o entitate:

a) cumpara sau vinde bunuri sau servicii al caror prea este exprimat in valuta;

b) imprumuta sau ofera spre imprumut fonduri, iar sumele ce urmează sa fie platite sau incasate sunt exprimate in valuta;

c) achizitioneaza sau cedeaza intr-o alta maniera active, contracteaza sau achita datorii exprimate in valuta.

 • tranzactie in valuta trebuie inregistrata initial la cursul de schimb valutar, comunicat de Banca Nationala a Romaniei, de la data efectuarii operatiunii.

Diferentele de curs valutar intre cursul de la data subscrierii si cursul de la data varsarii capitalului social in valuta se înregistreaza la venituri sau cheltuieli din diferente de curs valutar.

MONOGRAFII CONTABILE 2019-COMANDA AICI

Articole similare

Comentariul tau aici