Ce reprezinta stagiul de cotizare pentru concedii medicale ?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Conform art. 3.1 din OUG 158/2005 pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, asiguratii trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:

a) stagiul minim de cotizare;

b) sa prezinte adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale si a bolilor infectocontagioase din grupa A.

In cadrul acestui articol, ne vom indrepta atentia asupra primei conditii ce trebuie indeplinita de catre asigurati, stagiul de cotizare.

Din art. 7 al OUG 158/2005 reiese faptul ca pentru a beneficia de concedii medicale si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, asiguratii trebuie sa indeplineasca un stagiu de cotizare de 6 luni, in ultimele 12 luni anterioare lunii pentru care se acorda concediul medical, cu anumite exceptii cand nu este nevoie de stagiu de cotizare:

Astfel, trebuie sa existe stagiu de cotizare de 6 luni pentru urmatoarele tipuri de concedii medicale:

  • concedii medicale si indemnizatii pentru incapacitate temporara de munca, cauzata de boli obisnuite sau accidente in afara muncii;
  • concedii medicale si indemnizatii pentru prevenirea imbolnavirilor si recuperarea capacitatii de munca, exclusiv pentru situatiile rezultate ca urmare a unor accidente de munca sau boli profesionale;
  • concedii medicale si indemnizatii de maternitate;
  • concedii medicale si indemnizatii pentru ingrijirea copilului bolnav

Nu exista conditia privind stagiul minim de cotizare pentru :

concedii medicale si indemnizatii de risc maternal

-în cazul urgențelor medico-chirurgicale, tuberculozei, bolilor infectocontagioase din grupa A, stabilite prin hotărâre a Guvernului, neoplaziilor, SIDA, precum și în cazul bolilor infectocontagioase pentru care se impune măsura izolării prevăzută la art. 8 alin. (1) din Legea nr. 136/2020 privind instituirea unor măsuri în domeniul sănătății publice în situații de risc epidemiologic și biologic.

Stagiul de cotizare se constituie din insumarea urmatoarelor perioade:

a) pentru care s-a achitat contributia asiguratorie pentru munca (CAM);

b) pentru care s-a achitat contributia pentru concedii si indemnizatii de catre angajator sau, dupa caz, de catre asigurat, respectiv de catre fondul de asigurare pentru accidente de munca si boli profesionale sau bugetul asigurarilor pentru somaj;

c) pentru care s-a achitat contributia de asigurarea pentru concedii si indemnizatii in cota de 1% aplicata asupra venitului lunar ales, pentru persoanele care au incheiat contract de asigurare;

d) pentru care persoanele sunt asigurate fara plata contributiei. Aici se incadreaza persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj.

De asemenea, se asimileaza stagiului de cotizare in sistemul de asigurari sociale de sanatate perioadele in care:

  • asiguratul beneficiaza de concediile si indemnizatiile prevazute de ordonanta 158/2005;
  • asiguratul a beneficiat de pensie de invaliditate
  • a urmat cursurile la zi ale invatamantului universitar, organizat potrivit legii, pe durata normala a studiilor respective, cu conditia absolvirii acestora cu examen de licenta sau de diploma organizat in prima sesiune. Dovada absolvirii cursurilor de zi ale invatamantului universitar se face cu diplomele eliberate de institutiile autorizate. Dovada duratei normale a studiilor respective se face cu diploma de absolvire, foaia matricola sau cu adeverinta eliberata de institutia de invatamant superior.
  • a beneficiat de indemnizatie lunara pe perioada concediului de acomodare, potrivit legii nr. 273/2004 privind procedura adoptiei, republicata, de indemnizatie pentru cresterea copilului potrivit OUG nr. 111/2010 privinde concediul si indemnizatia lunara pentru cresterea copiilor.

Articole similare

Comentariul tau aici