Ce s-a modificat in reglementarile contabile incepand cu 22 martie 2021- O 410/2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ordinul nr. 410 din 17 martie 2021 pentru reglementarea unor aspecte contabile aduce cateva modificari O 1802/2014 la urmatoarele capitole:

Imobilizări financiare

La acest capitol se introduc urmatoarele prevederi:

În cazul în care societatea la care sunt deținute participațiile își reduce capitalul social ca urmare a acoperirii pierderii contabile reportate sau a altor pierderi legate de instrumentele de capitaluri proprii și acoperite din capitalul social, micșorarea numărului de acțiuni deținute sau reducerea valorii lor nominale, după caz, se evidențiază în contabilitatea entității care deține participațiile pe seama cheltuielilor financiare (contul 668 «Alte cheltuieli financiare»), respectiv a conturilor de active corespunzătoare naturii participației deținute.

În situația în care se aplică prevederea de mai sus, rezerva corespunzătoare acțiunilor primite de entitate ca urmare a încorporării rezervelor sau a primelor de capital, în capitalul social al societății la care sunt deținute participațiile se transferă la venituri la cedarea acțiunilor respective.

Beneficii sub forma acțiunilor proprii ale entității (sau alte instrumente de capitaluri proprii), acordate angajaților

Se introduce prevederea ca reglementarile din O 1802/2014 care vizeaza benefiicile sub forma actiunilor proprii ale entitatii acordate angajatilor se aplica si în cazul în care angajații primesc beneficii direct de la societatea-mamă a entității raportoare sau de la o altă societate din grup.

Contabilizarea operațiunilor privind conectarea utilizatorilor la rețelele de utilități

Se modifica tratamentul contabil al operațiunilor determinate de racordarea utilizatorilor la rețeaua electrică incepand cu 1 ianuarie 2021. Noul tratament contabil arata ca operatorul de rețea, respectiv utilizatorul acesteia, recunoaște o imobilizare corporală atunci când instalația realizată este în proprietatea acestuia.

Prevederea valabila pana la 31.12.2020 arata ca, in cazul racordării utilizatorilor la rețeaua electrică, contravaloarea cheltuielilor suportate de utilizatori cu racordarea reprezintă imobilizări necorporale de natura drepturilor de utilizare și se evidențiază în contul 205 “Concesiuni, brevete, licențe, mărci comerciale, drepturi și active similare”/analitic distinct.

Prin noua reglementare, dreptul de utilizare, conform legii, a instalațiilor finanțate de către utilizatori și exploatate de către operatorii de rețea se înregistrează de către operatorii de rețea în conturi în afara bilanțului (contul 8039 «Alte valori în afara bilanțului»/analitic distinct).

Pentru investițiile efectuate de către operatorul de rețea la instalațiile prevăzutemai sus și suportate de către operatorul de rețea se aplică tratamentul aplicabil cheltuielilor ulterioare efectuate în legătură cu o imobilizare corporală, prevăzut la pct. 227 și 228 din OMFP 1802/2014, adica:

  • cheltuielile ulterioare efectuate în legătură cu o imobilizare corporală sunt cheltuieli ale perioadei în care sunt efectuate sau majorează valoarea imobilizării respective, în funcție de beneficiile economice aferente acestor cheltuieli (de exemplu, influența asupra duratei de viață rămase a imobilizărilor), potrivit criteriilor generale de recunoaștere.
  • cheltuielile efectuate în legătură cu imobilizările corporale utilizate în baza unui contract de închiriere, locație de gestiune, administrare sau alte contracte similare se evidențiază în contabilitatea entității care le-a efectuat, la imobilizări corporale sau drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate, în funcție de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate în legătură cu imobilizările corporale proprii.

Parti legate

In sectiune care face referire la parti legate se modifica art 485. astfel:

Vechi:Elementele de natură similară pot fi prezentate agregat, cu excepția cazului în care prezentarea separată este necesară pentru înțelegerea efectelor tranzacțiilor cu părțile afiliate asupra situațiilor financiare ale entității.

Nou: Elementele de natură similară pot fi prezentate agregat, cu excepția cazului în care prezentarea separată este necesară pentru înțelegerea efectelor tranzacțiilor cu părțile legate asupra situațiilor financiare ale entității.

Articole similare

Comentariul tau aici