Ce sunt cheltuielile ulterioare cu imobilizarile si cum se inregistreaza?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Cheltuielile ulterioare efectuate în legătură cu o imobilizare corporală se trateaza :

-fie ca si cheltuieli ale perioadei în care sunt efectuate

-fie majorează valoarea imobilizării respective, în funcție de beneficiile economice aferente acestor cheltuieli (de exemplu, influența asupra duratei de viață rămase a imobilizărilor)

Cum se face aceasta delimitare?

Fiecare entitate stabileste prin manualul de politici contabile criteriile în funcție de care cheltuielile ulterioare efectuate în legătură cu imobilizările corporale majorează valoarea acestora sau se evidențiază în contul de profit și pierdere.

Ce se intampla cu cheltuielile ulterioare pentru imobilizari inchiriate?

Cheltuielile efectuate în legătură cu imobilizările corporale utilizate în baza unui contract de închiriere, locație de gestiune, administrare sau alte contracte similare se evidențiază în contabilitatea entității care le-a efectuat, la imobilizări corporale sau drept cheltuieli în perioada în care au fost efectuate, în funcție de beneficiile economice aferente, similar cheltuielilor efectuate în legătură cu imobilizările corporale proprii.

Inlocuirea unor componente uzate

Componentele unor elemente de imobilizări corporale pot necesita înlocuirea la intervale regulate de timp.

Iata cateva principii pentru a ajuta la incadrarea acestora ca element de cheltuiala sau ca imobilizare:

  • dacă sunt îndeplinite criteriile de recunoaștere pentru imobilizările corporale pentru respectiva parte inlocuita si daca acest cost este suportat de entitate, aceasta va recunoaște în valoarea contabilă a acelui element de imobilizări corporale costul părții înlocuite.
  • În cazul inspecțiilor sau reviziilor generale regulate, efectuate de entitate pentru depistarea defecțiunilor, la momentul efectuării fiecărei inspecții generale, costul acesteia poate fi recunoscut drept cheltuială sau în valoarea contabilă a elementului de imobilizări corporale ca o înlocuire, dacă sunt respectate criteriile de recunoaștere.
  • În cazul recunoașterii costului inspecției ca o componentă a activului, valoarea componentei se amortizează pe perioada dintre două inspecții planificate.
  • Prevederile referitoare la posibilitatea recunoașterii costurilor cu revizii și inspecții drept componente ale imobilizărilor corporale se aplică în cazul imobilizărilor corporale ale căror costuri de inspecție și revizie sunt semnificative, cum ar fi avioane, nave maritime și fluviale, echipamente complexe, conform politicilor contabile aprobate.
  • Costul reviziilor și inspecțiilor curente, altele decât cele recunoscute ca o componentă a imobilizării, reprezintă cheltuieli ale perioadei.

Articole similare

Comentariul tau aici