Ce sunt exporturile ? Documentele necesare justificarii scutirii de TVA la exporturi- update: O 2148/2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Ce sunt exporturile ?

Sunt considerate exporturi livrările de bunuri care sunt transportate de pe teritoriul Uniunii Europene, în afara Uniunii Europene.

Din punct de vedere al Codului fiscal ele se regasesc la art. 294 alin.(1) lit a) si b), astfel:

  • art. 294 alin.(1) lit. a) care face referire livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Uniunii Europene de către furnizor sau de altă persoană în contul său;
  • art. 294 alin.(1) lit. b) : care face referire la livrările de bunuri expediate sau transportate în afara UE de către cumpărătorul care nu este stabilit în România sau de altă persoană în contul său, cu excepția bunurilor transportate de cumpărătorul însuși și care sunt folosite la echiparea ori alimentarea ambarcațiunilor și a avioanelor de agrement sau a oricărui altui mijloc de transport de uz privat. (este scutită, de asemenea, și livrarea de bunuri care sunt transportate în bagajul personal al călătorilor care nu sunt stabiliți în UE, dacă sunt îndeplinite anumite condiții)

Ce sunt exportatorii?

Exportatorii sunt:

  • furnizorii (persoanele impozabile care realizează o livrare de bunuri, respectiv producătorul bunurilor sau proprietarul bunurilor ori persoana impozabilă care acționează în nume propriu, dar în contul altei persoane impozabile) care realizează exporturi , asa cum au fost definite mai sus, precum și
  • persoanele care transportă bunuri în afara UE, în lipsa unei tranzacții comerciale. Exemple: transportul unui stoc de bunuri din România într-o țară terță în vederea efectuării de activități economice, livrările de bunuri care necesită instalare realizată de furnizor sau de altă persoană în contul său, pe teritoriul unui stat din afara UE.

Locul livrarii pentru exporturi

Exporturile au locul livrării în România conform prevederilor art. 275 alin. (1) lit. a) din Codul fiscal, dacă transportul bunurilor începe din România și se termină în afara teritoriului Uniunii Europene, indiferent dacă ieșirea de pe teritoriul Uniunii Europene are loc prin punctele vamale aparținând autorității vamale a României sau ale altui stat membru.

Cum se justifica scutirea de TVA la exporturi?

Pentru a stabili modul de justificare a scutirii trebuie delimitat cum sunt transportate bunurile – de catre furnizor, sau de catre cumparator, fiindca se disting doua situatii:

A. Art. 294 alin.(1) lit a) din Codul fiscal arata ca sunt scutite de TVA livrările de bunuri expediate sau transportate în afara Uniunii Europene de către furnizor sau de altă persoană în contul său.

  • Prin persoană care expediază sau transportă bunuri în afara Uniunii Europene în contul furnizorului se înțelege orice persoană care face transportul.
  • Potrivit prevederilor contractuale dintre furnizor și cumpărător, furnizorul poate face transportul bunurilor în afara Uniunii Europene cu mijloace proprii sau poate apela la o altă persoană pentru efectuarea transportului, cum ar fi, de exemplu, un transportator sau o casă de expediții.

Potrivit Ordinului 2148/2020, documentele necesare justificarii scutirii de TVA la exporturi sunt:

a) factura;
b) unul dintre următoarele documente:

  1. certificarea încheierii operațiunii de export de către biroul vamal de export sau, după caz, notificarea de export certificată de biroul vamal de export, în cazul declarației vamale de export pe cale electronică; sau
  2. exemplarul 3 al documentului administrativ unic, folosit ca declarație de export pe suport hârtie, certificat pe verso de biroul vamal de ieșire; sau
  3. în cazul produselor accizabile deplasate în regim suspensiv de accize utilizând EMCS, raportul de export înaintat expeditorului prin care se atestă faptul că produsele accizabile au părăsit teritoriul UE.

Daca furnizorul nu este stabilit în UE și nu poate avea calitatea de exportator din punct de vedere vamal, pentru justificarea scutirii de TVA este necesar ca acesta să dețină declarația vamală de export, în care datele sale de identificare și seria și/sau numărul facturii emise de acesta pentru livrarea bunurilor transportate în afara Uniunii Europene să fie menționate în caseta 44.
Daca furnizorul este stabilit în Uniunea Europeană, dar nu are calitatea de exportator din punct de vedere vamal, pentru justificarea scutirii de TVA este necesar ca acesta să dețină declarația vamală de export, în care datele sale de identificare și seria și/sau numărul facturii emise de acesta pentru livrarea bunurilor transportate în afara Uniunii Europene să fie menționate în caseta 44.
În situația în care ieșirea bunurilor de pe teritoriul Uniunii Europene nu poate fi justificată cu documentele prevăzute la lit. b), exportatorul poate să dovedească ieșirea efectivă a bunurilor de pe teritoriul Uniunii Europene prin alte mijloace de probă, astfel cum s-a pronunțat Curtea de Justiție a Uniunii Europene în Cauza C-275/18 «Milan Vinš

B.Art. 294 alin. (1) lit. b) din Codul fiscal prevede ca sunt scutite de TVA livrările de bunuri expediate sau transportate în afara UE de către cumpărătorul care nu este stabilit în România sau de altă persoană în contul său. Astfel de livrări au loc în cadrul unor contracte prin care persoana obligată să transporte bunurile în afara UE este cumpărătorul nestabilit în România sau altă persoană în contul său.

Scutirea de TVA in aceasta situatiese justifică de furnizorul care realizează livrarea cu aceleasi documente ca si cele enumerate la punctul A.

EXEMPLU

Societatea A, stabilită și înregistrată în scopuri de TVA în România, livrează piese de schimb către societatea B, stabilită și înregistrată în scopuri de TVA în Spania.

Societatea B nu este stabilită în România.

Condiția de livrare a bunurilor este ex-works, transportul bunurilor fiind în sarcina societății B, care transportă piesele de schimb din România în Canada, bunurile fiind ulterior livrate de către societatea B către societatea C stabilită în Canada.

Formalitățile vamale de export sunt realizate în România, declarația vamală de export fiind întocmită pe numele societății B din Spania, care este menționată ca și expeditor/exportator în cadrul declarației vamale.

Întrucât exportul bunurilor în Canada este realizat de societatea B din Spania, aceasta justifică scutirea de TVA cu documentele prevăzute la punctul A.

Societatea B din Spania are obligația înregistrării în scopuri de TVA în România conform art. 316 alin. (4) din Codul fiscal.

Livrarea efectuată de societatea A către societatea B este o livrare locală, taxabilă în România conform regulilor generale.

Articole similare

Comentariul tau aici