Cele 3 modificari ale OUG 111/2020 si normelor aferente privind CIC in anul 2021

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

OUG nr. 111 din 8 decembrie 2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor a fost modificata de 3 ori in anul 2021, astfel:

1.OUG nr. 26 din 7 aprilie 2021 pentru modificarea şi completarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor- click aici.

2.HG 563 pentru modificarea şi completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul şi indemnizaţia lunară pentru creşterea copiilor, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 52/2011 -click aici.

3.Prin Decizia Curtii Constitutionale nr. 232 din 7 aprilie 2021, publicată în MOF nr. 549 din 27 mai 2021, s-a admis excepția de neconstituționalitate, constatându-se că dispozițiile art. 20 alin. (1) din OUG nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu referire la indemnizația lunară pentru creșterea copiilor prevăzută la art. 2 alin. (1) din același act normativ, sunt neconstituționale.

Acest art. 20 alin. (1) arata ca drepturile prevăzute de prezenta ordonanță de urgență nu pot fi urmărite silit decât în vederea recuperării, conform legii, a sumelor încasate necuvenit cu acest titlu.

Conform art. 147 alin. (1) din Constitutie, dispozițiile din legile și ordonanțele în vigoare, precum și cele din regulamente, constatate ca fiind neconstituționale, își încetează efectele juridice la 45 de zile de la publicarea deciziei Curții Constituționale dacă, în acest interval, Parlamentul sau Guvernul, după caz, nu pun de acord prevederile neconstițutionale cu dispozițiile Constituției. Pe durata acestui termen, dispozițiile constatate ca fiind neconstițutionale sunt suspendate de drept.

Prin urmare, începând cu data de 27 mai 2021, dispozițiile art. 20 alin. (1) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 111/2010 privind concediul și indemnizația lunară pentru creșterea copiilor, cu referire la indemnizația lunară pentru creșterea copiilor prevăzută la art. 2 alin. (1) din același act normativ se suspendă de drept, urmând să-și înceteze efectele juridice începând cu data 11 iulie 2021, dacă legiuitorul nu intervine pentru modificarea prevederilor atacate.

Articole similare

Comentariul tau aici