Cele 4 conditii cumulative pentru reactivarea unui contribuabil inactiv

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Pentru a fi reactivaţi, contribuabilii declaraţi inactivi trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii:

  • să îşi îndeplinească toate obligaţiile declarative prevăzute de lege-aceasta condiţie se consideră îndeplinită şi în cazul în care obligaţiile fiscale au fost stabilite prin decizie de către organul fiscal;
  • să nu înregistreze obligaţii fiscale restante;
  • organul fiscal central să constate că aceştia funcţionează la domiciliul fiscal declarat;
  • să nu se afle în situaţia pentru care a fost declarat inactiv, în cazul contribuabililor declaraţi inactivi aflaţi în inactivitate temporară inscrisă la Registrul Comertului/au durata de funcţionare a societaţii expirată /nu mai are organe statutare/durata deţinerii spaţiului cu destinaţia de sediu este expirată .

În situaţia în care un contribuabil îndeplineşte cumulativ condiţiile de reactivare poate solicita reactivarea, prin depunerea unei cereri la organul fiscal în a cărui evidenţă fiscală este înregistrat.

Organul fiscal reactivează la cerere, după îndeplinirea obligaţiilor declarative, contribuabilii :

  • pentru care s-a deschis procedura insolvenţei în formă simplificată, -care au intrat în faliment sau
  • pentru care s-a pronunţat ori a fost adoptată o hotărâre de dizolvare.

Reactivarea contribuabililor se face cu data comunicării deciziei de reactivare.

În cazul în care încetează situaţia de inactivitate fiscală care a condus la anularea înregistrării în scopuri de TVA, organul fiscal atribuie, la cererea de înregistrare în scopuri de TVA a contribuabilului (Formularul 099), codul de înregistrare în scopuri de TVA atribuit iniţial, anterior anulării înregistrării în scopuri de TVA.

Baza legala : Articolul I, punctul 1, alineatul (2) din Ordinul 1888/2019, punctul 88 alineatul (19) din titlul VII din Hotararea de Guvern 1/2016

Articole similare

Comentariul tau aici