Cele 6 categorii de operatiuni impozabile dpdv al TVA

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Potrivit art. 269 alin. (9) din Codul fiscal, operatiunile impozabile pot fi grupate in 5 categorii, astfel:

1.operațiuni taxabile, pentru care se aplică cotele prevăzute la art. 291 ;

2.operaţiuni scutite de taxă cu drept de deducere, pentru care nu se datorează taxa, dar este permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziţii. În prezentul titlu aceste operaţiuni sunt prevăzute la art. 292^1 şi art. 294 – 296;

3.operațiuni scutite de taxă fără drept de deducere, pentru care nu se datorează taxa și nu este permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziții. În prezentul titlu aceste operațiuni sunt prevăzute la art. 292 ;

4.importuri și achiziții intracomunitare, scutite de taxă, conform art. 293 ;

5.operațiuni prevăzute la art.1-3, care sunt scutite fără drept de deducere, fiind efectuate de întreprinderile mici care aplică regimul special de scutire prevăzut la art. 310, pentru care nu se datorează taxa și nu este permisă deducerea taxei datorate sau achitate pentru achiziții.

6.operațiuni pentru care se aplică regimul special pentru agricultori prevăzut la art. 3151.

Articole similare

Comentariul tau aici