Cele 9 reglementari contabile pe care trebuie sa le cunoasca cei care vor sa devina experti contabili

Iata mai jos care sunt cele  9 legi care figureaza in bibliografia prezentata de catre CECCAR pentru a putea sustine examentul de acces la  sectiunea contabilitate.

BIBLIOGRAFIE:

1. Legea contabilităţii nr. 82/1991, republicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 454 din 18 iunie 2008, cu modificările şi completările ulterioare.

2.Ordinul ministrului finanțelor publice nr. 1802/2014 pentru aprobarea Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.963 din 30 decembrie 2014

3. Ordinul ministrului finanțelor publice nr.65/2015 privind principalele aspecte legate de întocmirea și depunerea situațiilor financiare anuale și a raportărilor contabile anuale ale operatorilor economici la unitățile teritoriale ale Ministerului Finanțelor Publice, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr.69 din 27 ianuarie 2015.

4. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 2.861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 704 din 20 octombrie 2009.

5. Ordinul ministrului economiei şi finanţelor nr. 3.512/2008 privind documentele financiar-contabile, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 870 şi 870 bis din 23 decembrie 2008, cu modificările și completările ulterioare.

6. Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 1.826/2003 pentru aprobarea Precizărilor privind unele măsuri referitoare la organizarea şi conducerea contabilităţii de gestiune, publicat în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 23 din 12 ianuarie 2004.

7. Ghid de aplicare a Reglementărilor contabile privind situațiile financiare anuale individuale şi situațiile financiare anuale consolidate aprobate prin OMFP 1802/2014, Editura CECCAR, 2015.

8. ***, Standardul profesional nr. 21: Misiunea de ţinere a contabilităţii, întocmirea şi prezentarea situaţiilor financiare, ediţia a IV-a, revizuită şi adăugită, Editura CECCAR, Bucureşti, 2011.

9. ***, Standardul profesional nr. 22: Misiunea de examinare a contabilităţii, întocmirea, semnarea şi prezentarea situaţiilor financiare, ediţia a IV-a, revizuită şi actualizată, Editura CECCAR, Bucureşti, 2011.


Articole similare

Comentariul tau aici