Chirii 2024: declarare contracte la ANAF, impozit, CASS, declaratia unica

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Declarare contracte chirii la ANAF

In anul 2024 se mentine obligatia declararii contractelor de inchiriere la ANAF. Persoanele fizice au obligația înregistrării contractului încheiat între părți, precum și a modificărilor survenite ulterior, în termen de cel mult 30 de zile de la încheierea/producerea modificării acestuia, potrivit art. 120 alin. (6.1) din Codul fiscal.

Se depune in acest sens declaratia 168 -Cerere de înregistrare a contractelor de locaţiune.

Atentie!

Cererea se depune însoțită de copia contractului de închiriere.

Dacă bunul a cărui folosință se cedează este deținut în comun, fiecare coproprietar persoană fizică are obligația depunerii cererii la organul fiscal competent, în vederea înregistrării contractului de închiriere.

Citeste aici: Instructiunile de completare a formularului C168.

Impozit, CASS chirii 2024

Veniturile din chirii vor avea un regim fiscal modificat incepand cu anul 2024. Ultimele modificari au fost introduse prin OUG 115/2023.

In cazul in care veniturile din chirii sunt primite de o persoana juridica, nu exista modificari.

In cazul in care veniturile din chirii sunt primite de o persoana fizica exista cateva modificari majore incepand cu anul 2024. Acestea sunt:

  • la calculul impozitului pe venitul din chirii se va deduce o cota forfetara de 20%
  • nu se mai pot include aceste venituri din chirii la capitolul venituri din activitati independente in sistem real. Indiferent care este numarul contractelor (chiar daca exista peste 5) nu se va putea aplica sistemul real, nu se vor putea deduce anumite cheltuieli asa cum se intampla pana in 2023. Se va putea deduce din venit doar cota de 20%.
  • in situatia in care chiriasul este persoana juridica si proprietarul persoana fizica, se modifica regulile de declarare si plata a impozitului. Impozitul va fi retinut , declarat si platit lunar la buget de catre chiriasul persoana juridica, astfel ca in loc de plata anuala a impozitului asa cum se intampla pana la 2023 inclusiv, statul va incasa mai repede si treptat banii din impozit.

Prevedere noua in situatia in chiriasul este persoana juridica si proprietarul persoana fizica

Pe scurt cele doua modificari la veniturile din chirii sunt:

  • se introduce o cota forfetara de cheltuieli de 20%
  • chiriasul persoana juridica retine la sursa impozitul, il declara si il plateste la stat.

Detaliat, prin aceasta OUG 115 se introduce un articol nou, intitulat reguli privind stabilirea impozitului pentru veniturile din cedarea folosinței bunurilor, altele decât cele din arendarea bunurilor agricole și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, plătite de persoane juridice sau alte entități care au obligația de a conduce evidență contabilă sunt:

Calcul impozit

Venitul brut reprezintă totalitatea sumelor în bani și/sau echivalentul în lei al veniturilor în natură stabilite potrivit contractului încheiat între părți.

Venitul brut se majorează cu valoarea cheltuielilor ce cad, conform dispozițiilor legale, în sarcina proprietarului, uzufructuarului sau a altui deținător legal, dacă sunt efectuate de cealaltă parte contractantă.

CASS la chirii

Se aplica 3 plafoane: 6, 12 si 24 salarii minime.
Daca veniturile sunt sub 6 salarii nu se datoreaza CASS.

Comanda acum: PACHETUL ALL INCLUSIVE

Articole similare

One Thought to “Chirii 2024: declarare contracte la ANAF, impozit, CASS, declaratia unica”

  1. marilena Matei

    cum se completeaza declaratia 100 cu impozitul pt chirii ?

Comentariul tau aici