Cine este obligat la auditul situatiilor financiare anuale?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Pentru unele firme, o data cu finalul de an, se pune problema auditului situatiilor financiare anuale. Ne referim aici la auditul statutar, obligatoriu in Romania pentru firmele care depasesc un anumit criteriu de marime.

Potrivit prevederilor Ordinului 1802/2014, situațiile financiare anuale ale entităților mijlocii și mari, precum și ale societăților/companiilor naționale, societăților cu capital integral sau majoritar de stat și regiilor autonome sunt auditate de unul sau mai mulți auditori statutari sau firme de audit.

Sunt supuse, de asemenea, auditului entitățile care, la data bilanțului, depășesc limitele a cel puțin două dintre următoarele 3 criterii:
a) totalul activelor: 16.000.000 lei;
b) cifra de afaceri netă: 32.000.000 lei;
c) numărul mediu de salariați în cursul exercițiului financiar: 50.

Obligația de auditare pentru entitățile prevăzute la prezentul alineat se aplică atunci când acestea depășesc limitele respective în două exerciții financiare consecutive.

De asemenea, entitățile respective sunt scutite de la obligația de auditare a situațiilor financiare anuale dacă limitele a două dintre cele trei criterii menționate nu sunt depășite în două exerciții financiare consecutive.

Articole similare

Comentariul tau aici