Cine imi poate semna si depune declaratiile online?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Potrivit Ordinul 2520/2010 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta de catre contribuabilii mari si mijlocii, semnarea declaratiilor fiscale se realizeaza prin utilizarea certificatului calificat emis de un furnizor de servicii de certificare, acreditat in conditiile Legii nr. 455/2001 privind semnatura electronica.

Inregistrarea titularilor certificatelor calificate in calitate de reprezentanti legali sau imputerniciti pentru semnarea declaratiilor fiscale se efectueaza pe portalul ANAF, conform dispozitiilor cap. III din Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 858/2008 privind depunerea declaratiilor fiscale prin mijloace electronice de transmitere la distanta, cu modificarile si completarile ulterioare.

Atentie ! Titularul unui certificat calificat poate fi desemnat/imputernicit pentru semnarea declaratiilor fiscale de catre mai multi contribuabili.

Cererea pentru utilizarea unui certificat calificat (formular 150), prevazuta la art. 7 alin. (2) din Ordinul ministrului economiei si finantelor nr. 858/2008, cu modificarile si completarile ulterioare, va fi insotita de urmatoarele documente:

  • documentul de identitate al titularului certificatului calificat, in original si in copie;
  • documentul, in original si in copie, care atesta calitatea titularului certificatului calificat de reprezentant legal al contribuabilului;
  • documentul de imputernicire, autentificat de notarul public, din care rezulta dreptul titularului certificatului calificat de a semna declaratiile fiscale pentru contribuabil. Acest document se depune in situatia in care titularul certificatului calificat nu are calitatea de reprezentant legal al contribuabilului reprezentat.

Documentele prevazute mai sus mentionate se depun de titularul certificatului calificat, pentru fiecare contribuabil reprezentat, la oricare unitate fiscala teritoriala din subordinea ANAF.

Astfel ca, declaratiile fiscale ale unei entitati pot fi semnate si depuse online doar de catre persoane care au calitatea de reprezentanti legali in cadrul societatii sau de catre alte persoane imputernicite de entitate in acest sens.

Autor articol: Diana Lodoaba, economist, profil Linkedin -click aici-

Articole similare

Comentariul tau aici