Clauze cuprinse in contractul individual de munca

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

La incheierea contractului individual de munca sau pe parcursul derularii acestuia, partile pot negocia si cuprinde in contract anumite clauze.

Care sunt aceste clauze?

 • Clauza de neconcurenta
 • Clauza de mobilitate
 • Clauza de confidentialitate

1.Clauza de neconcurenta prevede ca salariatul sa fie obligat ca dupa incetarea contractului sa nu presteze, in interes propriu sau al unui tert, o activitate care se afla in concurenta cu cea prestata la angajatorul sau, in schimbul unei indemnizatii de neconcurenta lunara.

Clauza isi produce efectele numai daca in cuprinsul contractului individual de munca sunt prevazute in mod concret urmatoarele:

 • activitatile interzise salariatului la data incetarii contractului;
 • cuantumul indemnizatie de neconcurenta lunara;
 • perioada pentru care isi produce efectele;
 • tertii in favoarea carora se interzice prestarea activitatii;
 • aria geografica unde salariatul poate fi in reala competitie cu angajatorul.

Care este valoarea indemnizatiei si cum se calculeaza?

Indemnizatia datorata salariatului NU este de natura salariala, se negociaza si este de cel putin 50% din media veniturilor salariale brute ale salariatului din ultimele 6 luni anterioare datei incetarii contractului individual de munca sau, in cazul in care durata contractului individual de munca a fost mai mica de 6 luni, din media veniturilor salariale lunare brute cuvenite acestuia pe durata contractului.

Daca indemnizatia de neconcurenta lunara nu este acordata, clauza de neconcurenta din contract este considerata nula.

Cat timp isi poate produce efectele clauza de neconcurenta?

Clauza isi poate produce efectele pentru o perioada de maximum 2 ani de la data incetarii contractului individual de munca.

In cazul introducerii clauzei de neconcurenta pe parcursul derularii contractului individual de munca, este necesara intocmirea unui act aditional. Aceasta clauza nu poate fi introdusa doar prin decizia angajatorului. Este absolut necesara si decizia angajatului.

In cazul nerespectarii clauzei de neconcurenta salariatul poate fi obligat sa restituie indemnizatia si, dupa caz,  daune-interese corespunzatoare prejudiciului produs.

2.Prin clauza de mobilitate partile din contractul individual de munca stabilesc ca, executarea obligatiilor de serviciu de catre salariat nu se realizeaza intr-un loc stabil de munca.

In aceasta situatie salariatul trebuie sa beneficieze de prestatii suplimentare in bani sau in natura. Spre exemplu, salariatul poate beneficia de:

 • masina de serviciu;
 • laptop;
 • telefon;
 • tableta;
 • tichete de masa/vacanta.

Cuantumul prestatiilor suplimentare in bani sau modalitatile prestatiilor suplimentare in natura sunt specificate in contractul individual de munca.

3.Clauza de confidentialitate. Presupune ca pe toata durata contractului individual de munca si dupa incetarea acestuia, salariatul sa nu transmita date sau informatii de care a luat la cunostinta in timpul executarii contractului individual de munca.

Nerespectarea acestei clauze de catre angajat sau angajator atrage obligarea celui in cauza la plata de daune-interese.

Care este diferenta dintre clauza de confidentialitate si secretul de serviciu?

Clauza de confidentialitate se adreseaza doar anumitor angajati, in timp ce secretul de serviciu trebuie respectat de catre toti angajatii.

Articole similare

Comentariul tau aici