Concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

In Monitorul Oficial Nr. 268 din 26 aprilie 2010 a fost publicata Ordonanta de urgenta nr. 36 din 14 aprilie 2010 a Guvernului Romaniei pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgentă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

Data intrarii in vigoare a fost: 26 aprilie 2010

Prevederi

• certificatele de concediu medical eliberate pana la data de 26 aprilie 2010 se depun la casele de asigurari de sanatate pana la data de 25 iulie 2010;

• pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, trebuie indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

a) sa indeplinească stagiul minim de cotizare prevăzut de prezenta ordonanţă de urgenţă;

b) să prezinte adeverinţa de la plătitorul de indemnizaţii din care să reiasă numărul de zile de concediu de incapacitate temporară de muncă avute în ultimele 12 luni, cu excepţia urgenţelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A;

c) să fie prezente la domiciliu sau la adresa indicată, după caz, în intervalul de timp şi în condiţiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă, în vederea exercitării verificării de către reprezentanţii plătitorilor de indemnizaţii de asigurări sociale de sănătate

• cota de contribuţie pentru concedii şi indemnizaţii, destinată exclusiv finanţării cheltuielilor cu plata drepturilor prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, este de 0,85%, aplicată la fondul de salarii sau, după caz, la drepturile reprezentând indemnizaţie de şomaj, asupra veniturilor supuse impozitului pe venit ori asupra veniturilor cuprinse în contractul de asigurări sociale încheiat, şi se achită la bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate;

• se asimilează stagiului de cotizare în sistemul de asigurări sociale de sănătate şi perioadele în care asiguratul a beneficiat de concediu şi indemnizaţie pentru creşterea copilului în vârstă de până la 2 ani sau, în cazul copilului cu handicap, de până la 3 ani, respectiv perioadele în care persoanele asigurate au beneficiat de drepturile prevăzute de Legea nr. 448/2006 privind protecţia şi promovarea drepturilor persoanelor cu handicap;

  • durata concediilor pentru tuberculoză, neoplazii, SIDA, a concediilor pentru sarcină şi lăuzie, îngrijirea copilului bolnav, pentru reducerea timpului de muncă şi pentru carantină, precum şi pentru risc maternal nu diminuează numărul zilelor de concediu medical acordate unui asigurat pentru celelalte afecţiuni;
  • sumele reprezentând indemnizaţii plătite de către angajatori asiguraţilor, care depăşesc suma contribuţiilor datorate de aceştia în luna respectivă, se recuperează din contribuţiile datorate pentru lunile următoare sau din bugetul Fondului naţional unic de asigurări sociale de sănătate din creditele bugetare prevăzute cu această destinaţie, în condiţiile reglementate prin normele de aplicare a prezentei ordonanţe de urgenţă. Aceste sume nu pot fi recuperate din sumele constituite reprezentând contribuţii de asigurări sociale de sănătate;


Articole similare

Comentariul tau aici