Contract de mandat vs contract de munca- implicatii pentru pastrarea regimului micro din 2023

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Una dintre conditiile pentru pastrarea statutului de microintreprindere din 2023, este exista a cel putin unui salariat la 31.12.2022.

Ce se intelege printr-un salariat ?

Potrivit art. 51 alin.(4) din Codul fiscal, prin salariat se înțelege persoana angajată cu contract individual de muncă cu normă întreagă, potrivit Legii nr. 53/2003 – Codul muncii, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Condiția se consideră îndeplinită și în cazul microîntreprinderilor care:

a) au persoane angajate cu contract individual de muncă cu timp parțial dacă fracțiunile de normă prevăzute în acestea, însumate, reprezintă echivalentul unei norme întregi;

b) au încheiate contracte de administrare sau mandat, potrivit legii, în cazul în care remunerația acestora este cel puțin la nivelul salariului de bază minim brut pe țară garantat în plată.

Asadar, pentru a indeplini conditia privind numarul de salariati la 31.12.2022, un administrator, spre exemplu are doua optiuni:

 • fie intocmeste un contract de munca,
 • fie un contract de mandat.

Mandatul este contractul prin care o parte, numită mandatar, se obligă să încheie unul sau mai multe acte juridice pe seama celeilalte părți, numită mandant.

Codul civil prevede la pct. 1.913, Numirea administratorilor urmatoarele:

(1) Numirea administratorilor, modul de organizare a acestora, limitele mandatului, precum și orice alt aspect legat de administrarea societății se stabilesc prin contract sau prin acte separate.
(2) Administratorii pot fi asociați sau neasociați, persoane fizice ori persoane juridice, române sau străine.
(3) Dacă prin contract nu se dispune altfel, societatea este administrată de asociați, care au mandat reciproc de a administra unul pentru altul în interesul societății. Operațiunea făcută de oricare dintre ei este valabilă și pentru partea celorlalți, chiar fără a le fi luat consimțământul în prealabil.

Administratorul poate fi revocat potrivit regulilor de la contractul de mandat, dacă nu se prevede altfel în contractul de societate.(art. 1.914 Cod civil).

Principalele asemanari si deosebiri intre contractul de munca si cel de mandat sunt:

Tip contractContract de muncaContract de mandat
AsemanariDe declara in D112
Se datoreaza: CAS, CASS, impozit si CAM
Se declara in 112
Se datoreaza CAS, CASS, impozit si CAM
DeosebiriEste reglementat de Codul muncii
Se inregistreaza in REVISAL
Trebuie sa respecte prevederile codului muncii referitoare la dosar de personal, program de munca, fisa postului, regulament intern, etc.
Este reglementat de Codul civil
Nu se inregistreaza in REVISAL
Nu trebuie sa respecte prevederile care reglementeaza relatiile de munca in baza CIM

Articole similare

One Thought to “Contract de mandat vs contract de munca- implicatii pentru pastrarea regimului micro din 2023”

 1. Ana Bosoteanu

  Buna ziua,
  Va rog mult sa imi spuneti ce monografie contabila (ce conturi folosec) pentru un contract de administrare societate (Conturi inregistrare derepturi si viramente?)
  Pot folosi aceleasi conturi la la un contract de munca?
  Multumesc
  Cu respect
  Bosoteanu

Comentariul tau aici