Contraventii la legea contabilitatii si sanctionarea lor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Baza legala : Legea contabilitatii, nr. 82/1991

Contraventii si sanctiuni:

Urmatoarele fapte constituie o contraventie potrivit legii contabilitatii si se sanctioneaza astfel:

 1. Detinerea de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si efectuarea de operatii economico-financiare, fara sa fie inregistrate in contabilitate – amenda intre 1000 si 10000 lei;
 2. Nerespectarea prevederilor referitoare la intocmirea declaratiilor privind asumarea raspunderii a intocmirii situatiilor financiare individuale sau consolidate– amenda intre 400 si 5000 lei;
 3. Nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administratie de a intocmi si publica situatiile financiare anuale – amenda intre 400 si 5000 lei; 
 4. Nerespectarea prevederilor referitoare la obligatia membrilor organelor de administraţie ale societatii-mama de a intocmi si publica situatiile financiare anuale consolidate – amenda intre 10000 si 30000 lei; 
 5. Nerespectarea obligatiei privind auditarea situatiilor financiare anuale (anuale consolidate) – amenda intre 30000 si 40000 lei;
 6. Nedepunerea situatiilor financiare anuale (anuale consolidate) si a raportarilor contabile – amenda intre 2000 si 5000 lei;
 7. Nerespectarea relementarilor emise de Ministerul Finantelor Publice cu privire la:
 • Aprobarea politicilor si procedurilor contabile; utilizarea si tinerea registrelor  de contabilitate; intocmirea si utilizarea documentelor justificative pentru toate operatiunile contabile efectuate precum si pastrarea si arhivarea lor – amenda intre 300 si 4000 lei;
 • Intocmirea, semnarea si depunerea in termen legal a situatiilor financiare anuale si a raportarilor contabile – amenda intre 2000 si 3000 lei;
 • Efectuarea inventarierii – amenda intre 400 si  5000 lei;
 • Intocmirea, semnarea si depunderea in termen legal a situatiilor financiare trimestriale – amenda intre 1000 si 3000 lei;
 • Depunderea declaratiei din care sa rezulte ca persoanele nu au desfasurat activitate – amenda intre 100 si 200 lei;
 • Prezentarea de situatii financiare care contin date eronate sau necorelate – amenda intre 200 si 100 lei;

Articole similare

Comentariul tau aici