Zilieri: Registrul de evidenta, contraventii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Conform Legii nr. 52 din 15 aprilie 2011, un zilier este persoana fizică, cetățean român sau străin, ce are capacitate de muncă și care desfășoară activități necalificate cu caracter ocazional, pentru un beneficiar sau un împuternicit al acestuia, contra unei remunerații. Entitatile care angajeaza zilieri au obligatia intocmirii unui registrul electronic de…

Mai mult

Scrisoare de informare ANAF cu privire la casele de marcat

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Agentia Nationala Anti Frauda readuce la cunostinta obligativitatea legarii caselor de marcat (aparate de marcat electronice fiscale – denumite în continuare AMEF) fara a se face distinctie intre aparatele de marcat electronice fiscale utilizate si celeneutilizate, în conformitate cu prevederile art. 2 si art.3 alin. (1) lit. a) din Ordinul Președintelui ANAF…

Mai mult

Care sunt sanctiunile pentru nerespectarea legii contabilitatii?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Care sunt consecintele nerespectarii legii contabilitatii? Precum in orice domeniu exista repercursiuni, si legea contabilitatii are o serie de contraventii si infraciuni potrivit capitolului 6 din legea 82/1991. Constituie contravenţie la prevederile prezentei legi următoarele fapte, dacă nu sant săvarşite în astfel de condiţii încat, potrivit legii, să fie considerate infracţiuni:…

Mai mult

Contraventii si sanctiuni pentru nerespectarea Codului Muncii

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Nerespectarea prevederilor Codului Muncii atrage dupa sine numeroase sanctiuni, iata care sunt contraventiile mentionate de Codul Muncii si sanctiunile aferente: a) nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara – cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei; b) incalcarea de catre angajator a prevederilor art. 34…

Mai mult

Proiect Hotarare – modificarea legii prevenirii nr.270/2017

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! In 15 iulie a fost publicat un Proiect de Hotărâre pentru modificarea unor prevederi din Hotărârea Guvernului Nr.33/2018 privind stabilirea contravenţiilor care intră sub incidenţa Legii prevenirii nr.270/2017, precum şi a modelului planului de remediere. Situatia actuala: Operatorii economici care nu s-au dotat cu noile aparate de marcat pana la data de 1…

Mai mult

Contraventii la legea contabilitatii si sanctionarea lor

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT! Baza legala : Legea contabilitatii, nr. 82/1991 Contraventii si sanctiuni: Urmatoarele fapte constituie o contraventie potrivit legii contabilitatii si se sanctioneaza astfel: Detinerea de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si efectuarea de operatii economico-financiare, fara sa fie inregistrate in contabilitate – amenda intre 1000 si 10000 lei; Nerespectarea prevederilor referitoare la…

Mai mult

Contraventii si amenzi – Cod de Procedura Fiscala

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Conform articolului 336 din Codul de Procedura Fiscala, contraventiile se sanctioneaza astfel: cu amenda de la 25.000 lei la 27.000 lei pentru persoanele juridice incadrate in categoria contribuabililor mijlocii si mari si cu amenda de la 6.000 lei la 8.000 lei, pentru celelalte persoane juridice, precum si pentru persoanele fizice nerespectarea…

Mai mult

Contraventii si sanctiuni – Legea Societatilor Comerciale

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Legii Contabilitatii , sunt considerate contraventii si se sanctioneaza urmatoarele fapte: detinerea, cu orice titlu, de elemente de natura activelor si datoriilor, precum si efectuarea de operatiuni economico-financiare, fara sa fie inregistrate in contabilitate – cu amenda de la 1.000 lei la 10.000 lei; Nerespectarea reglementarilor emise de MFP, respectiv…

Mai mult

Sanctiuni privind nesespectarea Codului Muncii !

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit Codului Muncii, constituie contraventie si se sanctioneaza astfel urmatoarele fapte: nerespectarea dispozitiilor privind garantarea in plata a salariului minim brut pe tara – cu amenda de la 300 lei la 2.000 lei;  incalcarea de catre angajator a prevederilor art. 34 alin. (5) – cu amenda de la 300 lei la 1.000 lei; …

Mai mult

Contraventiile si sanctiunile pentru asociatiile de proprietari

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Potrivit legii nr. 230/2007 constituie contraventie si se sanctioneaza urmatoarele fapte: neluarea de către proprietari, de către asociaţia de proprietari sau de către comitetul executiv al asociaţiei de proprietari a tuturor măsurilor necesare pentru repararea şi menţinerea în stare de siguranţă a clădirii şi a instalaţiilor comune aferente, pe toată durata existenţei…

Mai mult

Infractiuni, contraventii si sanctiuni privind autorizarea lucrarilor de constructie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT! Sunt considerate infractiuni urmatoarele fapte: executarea fara autorizatie de construire sau de desfiintare ori cu nerespectarea prevederilor acesteia a lucrarilor prevazute la art. 3 alin. (1) lit. b) , c) , e) si g) – se pedepseste cu inchisoare de la 3 luni la un an sau cu amenda; continuarea executarii…

Mai mult

Contraventii, sanctiuni privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate

Se constituie contraventii urmatoarele fapte savarsite: refuzul nejustificat de plata a indemnizatiilor (de catre angajator, casa de asigurari de sanatate sau institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj) – se sanctioneaza cu amenda cuprinsa intre 2500 si 5000 lei; calculul si plata eronata a indemnizatiilor (de catre angajator, casa de asigurari de sanatate sau institutia care administreaza bugetul asigurarilor pentru somaj)- se sanctioneaza…

Mai mult

Contraventiile de la ITM. Nu vrei sa aflii la ce amenzi poti sa fii predispus?

 Constituie contravenţii şi se sancţionează cu amendă : a)împiedicarea în orice mod a inspectorilor de muncă să exercite, total sau parţial, controlul ori să efectueze cercetarea evenimentelor potrivit prevederilor legale prin orice acţiune sau inacţiune a conducătorului unităţii, a reprezentantului legal, a unui angajat, prepus ori a altei persoane aflate în locaţiile supuse controlului, inclusiv refuzul persoanei găsite la locul…

Mai mult

Ce infractiuni prevede legea evaziunii fiscale?

  Art. 3 – Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la 6 luni la 5 ani fapta contribuabilului care nu reface, cu intenţie sau din culpă, documentele de evidenţă contabilă distruse, în termenul înscris în documentele de control. Art. 4 – Constituie infracţiune şi se pedepseşte cu închisoare de la un an la 6 ani refuzul nejustificat al unei persoane de a…

Mai mult

Documentul de constatare a contraventiilor

Documentul de constatare a contraventiilor este procesul verbal de constatare si sanctionare a contraventiilor. Persoanele care stabilesc si sanctioneaza contraventia se numesc generic agenti constatatori. Datele obligatorii de pe procesul verbal de constatare sunt: • data si locul unde este incheiat; • numele, prenumele, calitatea si institutia din care face parte agentul constatator; • datele personale din actul de identitate,…

Mai mult