Contributii aferente veniturilor din cedarea folosintei bunurilor – ianuarie 2014 – baza de calcul

Baza legala: OUG 88/2013; Legea 571/2003 cu completari ci modificari ulterioare; Legea 16/2013

Noile reglementari aduse de OUG 88/2013 ce modifica Codul fiscal, prevad ca “persoanele care realizeaza venituri impozabile din cedarea folosintei bunurilor datoreaza contributii sociale obligatorii pentru aceste venituri.”

In conformitate cu noile prevederi baza lunara de calcul al contributiei de asigurari sociale de sanatate pentru persoanele care realizeaza venituri din cedarea folosintei bunurilor, altele decat cele din arendarea bunurilor agricole in regim de retinere la sursa a impozitului, este:

• diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila determinata prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut;

• diferenta dintre totalul veniturilor incasate si cheltuielile efectuate in scopul realizarii acestor venituri, exclusiv cheltuielile reprezentand contributii sociale; sau

• valoarea anuala a normei de venit raportata la cele 12 luni ale anului.

In vederea stabilirii bazei lunare de calcul pentru contributia de asigurari sociale, conform noilor reglementari, regasim urmatoarele reguli, si anume:

— aceasta nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acest venit este singurul asupra caruia se calculeaza contributia si mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut;

–pentru contribuabilii care realizeaza venituri din arendarea bunurilor agricole in regim de retinere la sursa a impozitului, aceasta este diferenta dintre venitul brut si cheltuiala deductibila determinata prin aplicarea cotei de 25% asupra venitului brut si nu poate fi mai mica decat un salariu de baza minim brut pe tara, daca acesta este singurul asupra caruia se calculeaza contributia;

–nu poate fi mai mare decat valoarea a de 5 ori castigul salarial mediu brut.

La baza fundamentarii bugetului asigurarilor sociale de sanatate sta valoarea castigului mediu salarial brut, conform art.16 din Legea 16/2013 privind bugetul asigurarilor sociale de stat, care in 2013 este de 2.223 lei.

Autorul articolului : Sergiu Cobirzan, expert contabil si auditor financiar.

Click aici pentru profilul de Linkedin al autorului.

Articole similare

Comentariul tau aici