Contul 455 vs 456 – cand se utilizeaza?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT

Cont455456
DenumireSume datorate acționarilor/asociațilorDecontări cu acționarii/asociații privind capitalul
Ce evidenta tine?Se ține evidența sumelor lăsate temporar la dispoziția entității de către acționari/asociați.Se ține evidența decontărilor cu acționarii/asociații privind capitalul.
A/P/bifCont de pasivCont bifunctional
Inregistrari in debitul contuluisumele restituite acționarilor/asociaților (512, 531);
-diferențe favorabile de curs valutar aferente datoriilor față de acționari/asociați (765);
-sume reprezentând datorii față de acționari/asociați, prescrise, scutite sau anulate, potrivit legii (758).
– capitalul subscris de acționari/asociați, în natură și/sau numerar, capitalul social majorat prin subscrierea sau emisiunea de noi acțiuni/părți sociale, precum și capitalul preluat în urma operațiunilor de reorganizare, potrivit legii (101);– valoarea primelor stabilite cu ocazia emisiunii, fuziunii/divizării, aportului la capital și/sau din conversia obligațiunilor în acțiuni (104);– sumele achitate acționarilor/asociaților cu ocazia reducerii capitalului, în condițiile legii (512, 531);– diferențele favorabile de curs valutar aferente aportului în valută (765).
Inregistrari in creditul contului– sumele lăsate temporar la dispoziția entității de către acționari/asociați (512, 531);
dobânzile aferente sumelor depuse de acționari/asociați (666);
sumele reprezentând dividende cuvenite acționarilor/asociaților și lăsate la dispoziția entității (457);
diferențele nefavorabile de curs valutar, din evaluarea soldului în valută, înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar (665).
aportul în natură al acționarilor/asociaților la capitalul entității (205, 208 la 217, 231, 235, 301, 302, 303, 361, 371, 381);
sumele depuse ca aport în numerar (512, 531);
împrumuturile din emisiunea de obligațiuni convertite în acțiuni (161);
capitalul social retras de acționari/asociați, precum și capitalul social lichidat, potrivit legii (101);
decontarea capitalurilor proprii către acționari/asociați în cazul operațiunilor de reorganizare, potrivit legii (106);
diferențele nefavorabile de curs valutar înregistrate la finele lunii, respectiv la închiderea exercițiului financiar, sau cu ocazia vărsării capitalului social subscris în valută (665);
valoarea acțiunilor deținute de societatea absorbită la societatea absorbantă, preluate de societatea absorbantă ca urmare a fuziunii prin absorbție (109).
Soldul contuluiSoldul contului reprezintă sumele datorate de entitate acționarilor/asociaților.Soldul debitor al contului reprezintă aportul la capital subscris și nevărsat, iar cel creditor, datoriile entității față de acționari/asociați.

Articole similare

Comentariul tau aici