Corectarea erorilor cuprinse in situatiile financiare-comunicat ANAF

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Direcţia Generală Regională a Finanţelor Publice Galaţi informează contribuabilii printr-un comunicat de presa că, în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 467/21.06.2017, a fost publicat Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 894 din 16 iunie 2017 privind completarea Ordinul ministrului finanţelor publice nr. 450/2016 pentru aprobarea Procedurii de corectare a erorilor cuprinse în situaţiile financiare anuale şi raportările contabile anuale depuse de operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patromonial, în Monitorul Oficial al României, partea I, nr. 467/21.06.2017.

Prin acest ordin a fost extinsă lista erorilor constatate, pentru care se pot face corecţii prin depunerea unui nou set de documente, cu două noi situaţii, şi anume :
– completarea eronată a codului unic de înregistrare al unităţii raportoare
– completarea eronată a indicatorilor raportaţi prin formularul Bilanţ/Situaţia activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii, dacă valoarea acestor indicatori poate fi dovedită de alte documente (de exemplu, act constitutiv, contracte, etc) şi acest aspect este cuprins in declaraţia pe propria răspundere privind erorile constatate.

ANAF reaminteste contribuabililor, că în cazul corectării unor erori, menţionate în procedura de la OPANAF nr. 450/2016, cu modificările şi completările ulterioare, ulterior depunerii situaţiilor financiare anuale/raportărilor contabile anuale, operatorii economici şi persoanele juridice fără scop patrimonial pot depune numai la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice un alt set de situaţii financiare anuale şi documentele cerute de lege, respectiv raportări contabile anuale, după caz, care vor cuprinde informaţii corectate.

Entităţile depun situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale la registratura unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice în format electronic, împreună cu situaţiile financiare anuale/raportările contabile anuale listate cu ajutorul programului de asistenţă elaborat de Ministerul Finanţelor Publice, semnate potrivit legii. În acest scop, entităţile folosesc programul de asistenţă pus la dispoziţie gratuit de către Ministerul Finanţelor Publice pe site-ul genţiei Naţionale de Administrare Fiscală, prin care se generează un fişier de tip PDF, având
ataşat un fişier xml, care conţine datele de identificare a entităţii, precum şi un fişier cu extensia zip. Pentru situaţiile financiare anuale fişierul cu extensia zip va conţine situaţiile financiare anuale şi documentele cerute de lege, aşa cum acestea sunt întocmite de entităţi şi scanate, alb-negru, lizibil şi cu o rezoluţie care să permită încadrarea în limita a 9,5 MB a fişierului PDF la care este ataşat fişierul zip.

Concomitent, administratorul trebuie să depună şi o declaraţie pe propria răspundere, din care să rezulte că documentele respective au fost retransmise ca urmare a corectării erorilor constatate, cu indicarea naturii erorii corectate, precum şi faptul că acestea reflectă realitatea entităţii raportoare. Această declaraţie pe propria răspundere se va include în fişierul zip ataşat bilanţului PDF. Un exemplar în format tipărit al acestei declaraţii va fi depus la registraturile unităţilor teritoriale ale Ministerului Finanţelor Publice, împreună cu situaţiile financiare/raportările anuale corectate.

Sursa: ANAF

Articole similare