Corectarea erorilor din documentele de plata se va putea face si in cazul in care un contribuabil a achitat o obligatie bugetara la un alt organ fiscal-AJFP Vrancea

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Comunicat AJFP Vrancea, 10.09.2021

Prin aprobarea OG 11/2021 pot fi corectate erorile din documentele de plată în cazul în care un contribuabil de bună-credință a achitat o obligație bugetară la un alt organ fiscal decât cel competent.
Dispoziţiile actului normativ menţionat va permite virarea sumelor respective către organul fiscal competent, cu păstrarea datei plății inițiale, astfel încât contribuabilul va beneficia de bonusurile acordate de autorități, cum ar fi plata la jumătate din minimul legal al amenzii, cu condiţia ca plata să nu fi stins creanţele datorate bugetului în care s-a încasat suma plătită eronat cu excepţia
cazului în care în evidenţa fiscală debitorul înregistrează sume plătite în plus cel puţin la nivelul plăţii eronate.
Facem menţiunea că atunci când creanţa este administrată de organ fiscal diferit , cererea se depune de debitor la organul fiscal la care s-a creditat contul bugetar cu plata efectuată eronat.
Baza legală: OG nr. 11/2021 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 207/2015 privind Codul de procedura fiscală şi reglementarea unor măsuri fiscale publicat în Monitorul Oficial nr. 832/31.08.2021.

Articole similare

Comentariul tau aici