Cost de achizitie vs cost de productie vs cost de conversie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

In contabilitate se lucreaza mult cu notiunile de cost: exista cost de productie, de achizitie sau cost de conversie. Iata ce reprezinta fiecare:

Cost de achizitieCost de productieCost de conversie
-este prețul datorat și eventualele cheltuieli conexe minus eventualele reduceri ale costului de achiziție. -este prețul de achiziție al materiilor prime și al materialelor consumabile și alte cheltuieli care pot fi atribuite direct bunului în cauză. -include costurile direct legate de unitățile produse, cum ar fi costurile cu manopera directă. De asemenea, ele includ și alocarea sistematică a regiei fixe și variabile de producție generată de transformarea materialelor în produse finite
Cuprinde :
-prețul de cumpărare
-taxele de import
-alte taxe nerecuperabile
-cheltuielile de transport
-manipulare
-alte cheltuieli direct atribuibileachiziției bunurilor respective
-comisioanele
-taxele notariale
-cheltuielile cu obținerea de autorizații
Cuprinde:
Cheltuielile directe aferente producției:
-materiale directe
-energie consumată în scopuri tehnologice
-manoperă directă și
-alte cheltuieli directe de producție
-costul proiectării produselor
Cota cheltuielilor indirecte de producție alocată în mod rațional ca fiind legată de fabricația acestora.
Regia fixa de producție cuprinde:
-amortizarea
– întreținerea secțiilor/utilajelor
-costurile cu conducerea și administrarea secțiilor.
Regia variabilă de producție :
– acele costuri indirecte de producție care variază direct proporțional sau aproape direct proporțional cu volumul producției, cum sunt materialele indirecte și forța de muncă indirectă.

Articole similare

Comentariul tau aici