Cote de impozit pe veniturile obtinute de nerezidenti

Baza legala: Legea 571/2003 privind Codul fiscal cu completari si modificari ulterioare

 Principala regula in privinta determinarii impozitul datorat de catre nerezidenti este aceea ca se  calculeaza pentru veniturile impozabile obtinute din Romania, se retine si se plateste la bugetul  de stat de catre platitorii de venituri.

In privinta cotelor aplicate asupra veniturilor, acestea sunt dupa cum urmeaza:

– o cota de 25% pentru veniturile obtinute din jocuri de noroc;

– o cota de 50% pentru urmatoarele categorii de venituri, daca veniturile sunt platite intr-un stat cu care Romania nu are incheiat un instrument juridic in baza caruia sa se  realizeze schimbul de informatii:

  •  dividende;
  • dobanzi;
  • redevente;
  • comisioane;
  • venituri din servicii prestate in Romania si in afara Romaniei, exclusiv transportul international si prestarile de servicii accesorii acestui transport;
  • venituri din profesii independente desfasurate in Romania.

-o cota de 16% in cazul oricaror altor venituri impozabile obtinute din Romania.

Printre statele cu care Romania nu are incheiate Conventii de evitare a dublei impuneri, se  numara, de exemplu: Brazilia, Argentina, Afganistan, Andora, Cambodgia, Camerun, Chile,  Honduras, Islanda etc.

Impozitul pe venit in cazul nerezidentilor :

– se calculeaza si se retine in momentul platii venitului si se plateste la bugetul de stat pana in data de 25 inclusiv a lunii urmatoare celei in care s-a platit venitul;

-se calculeaza, se retine si se plateste, in lei, la cursul de schimb al pietei valutare  comunicat de Banca Nationala a Romaniei, valabil in ziua retinerii impozitului pentru  nerezidenti;

-in cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost platite actionarilor sau asociatilor  pana la sfarsitul anului in care s-au aprobat situatiile financiare anuale, impozitul pe dividende se declara si se plateste pana la data de 25 ianuarie a anului urmator.

Luand in considerare prevederile conventiilor de evitare a dublei impuneri, la calculul si  retinerea impozitului pentru veniturile obtinute de nerezidenti trebuie sa tinem cont de  urmatoarele aspecte:

  •  in cazul determinarii impozitului aferent fiecarui tip de activitate desfasurata, pentru societatile rezidente ale unor state cu care Romania are incheiate Conventii pentru evitarea dublei impuneri, se au in vedere si prevederile acestor conventii;
  •  principala conditie care trebuie indeplinita pentru aplicarea prevederilor unei Conventii pentru evitarea dublei impuneri este aceea ca partenerul sa prezinte un certificat derezidenta fiscala emis de autoritatile fiscale din statul sau.

Autorul articolului : Sergiu Cobirzan, expert contabil si auditor financiar.

Click aici pentru profilul de Linkedin al autorului.

 

 

Articole similare

Comentariul tau aici