Cum se vor taxa contractele part time conform OUG 3 publicata in 08.02.2018?

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Potrivit legislatiei existente pana la aparitia OUG 3/2018,  în cazul persoanelor fizice care obţineau venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, nivelul CAS și CASS datorat nu putea fi mai mic decât nivelul contribuțiilor aferente salariului de bază minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţiile (incepand cu 1 ianuarie 2018 acest salariu minim brut este de 1.900 lei).

Din aplicarea în practică, au fost sesizate situații în care uneori venitul brut realizat de către angajați este mai mic decât cuantumul contribuțiilor sociale aferente salariului minim brut pe țară, pe care le datorează acești angajați.

Prin aceasta OUG 3/2018:

  • contributiile angajatului se vor stabili la nivelul salariului brut obtinut de acesta;
  • diferenta dintre contributia aplicata la nivelul salariului minim brut pe economia si contributia aplicata la nivelul salariului brut realizat se suporta de catre angajator.

Concret, OUG 3/2018 introduce o completare la art 146 din CF, cu alin 5.3, articolul complet devenind:

(5) Calculul contribuției de asigurări sociale datorate de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, precum și de către instituțiile prevăzute la art. 136lit. d) – f) se realizează prin aplicarea cotei prevăzute la art. 138 lit. a) asupra bazelor lunare de calcul prevăzute la art. 139, art. 143 – 145, după caz, în care nu se includ veniturile prevăzute la art. 141 și 142.

(51) Contribuția de asigurări sociale datorată de către persoanele fizice care obțin venituri din salarii sau asimilate salariilor, în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parțial, calculată potrivit alin. (5), nu poate fi mai mică decât nivelul contribuției de asigurări sociale calculate prin aplicarea cotei prevăzute la art. 138 lit. a) asupra salariului de bază minim brut pe țară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuția de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.

(52) Prevederile alin. (51) nu se aplică în cazul persoanelor fizice aflate în una dintre următoarele situații:

a) sunt elevi sau studenți, cu vârsta până la 26 de ani, aflați într-o formă de școlarizare;

b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 de ani;

c) sunt persoane cu dizabilități sau alte categorii de persoane cărora prin lege li se recunoaște posibilitatea de a lucra mai puțin de 8 ore pe zi;

d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepția pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum și a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;

e) realizează în cursul aceleiași luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puțin egală cu salariul de bază minim brut pe țară.

(53) În aplicarea prevederilor alin. (52), angajatorul solicită documente justificative persoanelor fizice aflate în situațiile prevăzute la alin. (52) lit. a), c) și d), iar în cazul situației prevăzute la alin. (52) lit. e), procedura de aplicare se stabilește prin ordin al ministrului finanțelor publice.

NOU (5^4) În cazul în care contribuția de asigurări sociale calculată potrivit alin. (5) este mai mică decât contribuția de asigurări sociale stabilită potrivit alin. (5^1), diferența se plătește de către angajator/plătitorul de venit în numele angajatului/beneficiarului de venit.

Aceeasi regula se aplica si asupra contributiei de sanatate.

In felul acesta nu va exista rest de plata negativ, dar va creste costurile angajatorului.

Modificarile se fac incepand cu 1 ianuarie 2018.


Articole similare