Cursul valutar care se aplica in functie de tranzactie- sinteza Cod fiscal

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Articolul din Codul fiscal care reglementeaza modul de stabilire a cursului valutar este art. 290 – Cursul de schimb valutar.

1.Pentru Importul de bunuri – se foloseste cursul valutar stabilit pentru calculul valorii in vama.

Începând cu data de 1 mai 2016, în aplicarea art. 146 din Regulamentul de punere în aplicare (UE) 2015/2447 al Comisiei în situaţia în care valoarea în vamă a mărfurilor este exprimată în altă monedă decât cea naţională, cursul de schimb folosit la determinarea acestei valori este cursul de schimb stabilit şi comunicat de Banca Naţională a României în penultima zi de miercuri a lunii anterioare lunii în care se utilizează.

2.Alte operatiuni decat importul -cursul de schimb care se aplică este ultimul curs de schimb comunicat de Banca Națională a României sau ultimul curs de schimb publicat de Banca Centrală Europeană ori cursul de schimb utilizat de banca prin care se efectuează decontările, valabil la data la care intervine exigibilitatea taxei pentru operațiunea în cauză.

Prin ultimul curs de schimb comunicat de BNR se înțelege cursul de schimb comunicat de respectiva bancă în ziua anterioară și care este valabil pentru operațiunile care se vor desfășura în ziua următoare.

Cel mai frecvent se utilizeaza ultimul curs de schimb comunicat de BNR.

Situatii posibile :

2.1. In situatia emiterii de facturi înainte de livrarea de bunuri sau prestarea de servicii ori de incasarea unui avans, cursul de schimb valutar utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a taxei pe valoarea adăugată la data emiterii acestor facturi va rămâne neschimbat la data definitivării operațiunii, respectiv la data regularizării operațiunii (inclusiv pentru situatia TVA la incasare).

Exemplul 1:

În luna octombrie 2019, Prestator SRL emite o factura de avans pentru Beneficiar SRL, reprezentand contravaloarea unui avanas pentru un automobil.

Factura se emite in 18 octombrie 2019, are valoarea de 1.000 eur. Tot atunci are loc incasarea avansului.

Potrivit prevederilor anterior mentionate, cursul de schimb utilizat pentru determinarea bazei de impozitare a TVA este cursul publicat in 17.10.2019 (4.7550 lei/eur) si va ramane neschimbat la data definitivarii operatiunii.

Baza de impozitare a TVA : 1.000 eur * 4.7550 lei/eur =4.755 lei.

TVA aferent avansului: 4.755 lei * 19% = 903.45 lei

In 15.12.2019 se livreaza bunul, care are valoarea de 9.000 euro, cursul valutar presupunem ca ajunge la 4.6900 lei. Se emite factura finala cu stornare de avans.

Baza de impozitare a TVA pentru livrarea finala este :

1.000 eur * 4.7550 lei/eur + 9.000 eur * 4.6900 lei/eur = 4.755 lei+42.210 lei = 46.965 lei

TVA aferenta livrarii = 46.965 lei *19% = 8.923,35

Observatie: In practica pot exista mai multe avansuri si o livrare finala. In aceste situatii se procedeaza exact ca mai sus, pentru fiecare avans in parte.

Exemplul 2

Prestator SRL livrează bunuri în valoare de 7.000 euro către compania Beneficiar SRL, la data de 18 octombrie 2019. Prestator SRL aplică sistemul TVA la încasare, iar factura este emisă la data de 25 octombrie 2019.

Cursul de schimb valutar valabil 18.10.2019 de 4,7550 lei/euro.

Prestator SRL încasează contravaloarea integrală a facturii în data de 15 decembrie 2019, la cursul de 4,6900 lei/euro.

Prestator SRL va înregistra ca taxă neexigibilă aferentă livrării suma de 6.324,15 lei, calculată astfel:

Baza impozabilă: 7.000 euro x 4,7550 lei/euro = 33.285 lei;

TVA neexigibilă aferentă livrării: 33.285 lei x 19% = 6.324,15 lei.

Exigibilitatea TVA aferente livrării intervine la data încasării, respectiv 15 decembrie 2019, dată la care societatea A trebuie să colecteze TVA în sumă de 6.324,15 lei.

2.2.Pentru livrări de bunuri sau prestări de servicii în interiorul țării, contractate în valută cu decontare în lei la cursul de schimb din data plății, diferențele de curs dintre cursul de schimb menționat în factura și cursul de schimb utilizat la data încasării nu sunt considerate diferențe de preț și nu se emite o factură în acest sens.

2.3.Achizitii intracomunitare

În cazul achizițiilor intracomunitare de bunuri, cursul de schimb utilizat pentru determinarea în lei a bazei impozabile a taxei este cursul din data exigibilității taxei, indiferent de data la care sunt sau vor fi recepționate bunurile.

Articolul din Codul fiscal care face referire la exigibilitatea taxei pentru achizitii intracomunitare este art. 284 care arata ca in cazul unei achiziții intracomunitare de bunuri, faptul generator intervine la data la care ar interveni faptul generator pentru livrări de bunuri similare, în statul membru în care se face achiziția. În cazul unei achiziții intracomunitare de bunuri, exigibilitatea taxei intervine:

  • la data emiterii facturii prevăzute în legislația altui stat membru sau, după caz,
  • la data emiterii autofacturii ori
  • în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator, dacă nu a fost emisă nicio factură/autofactură până la data respectivă.

2.4. În cazul livrărilor intracomunitare de bunuri scutite de taxă , cursul de schimb utilizat pentru determinarea în lei a bazei impozabile a taxei este cursul din data exigibilității taxei, indiferent de data la care sunt sau vor fi livrate bunurile.

Art. 283 – Exigibilitatea pentru livrări intracomunitare de bunuri, scutite de taxă din Codul fiscal arata ca în cazul unei livrări intracomunitare de bunuri, scutite de taxă, exigibilitatea taxei intervine :

  • la data emiterii facturii sau, după caz,
  • la emiterea autofacturii ori
  • în cea de-a 15-a zi a lunii următoare celei în care a intervenit faptul generator, dacă nu a fost emisă nicio factură/autofactură până la data respectivă.

Observam ca, cursul de schimb este cel de la data emiterii facturii, nu de la data livrarii .

Articole similare

Comentariul tau aici