Declaratia 094– cine o depune, termen in 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam Smart Bill. Incerci GRATUIT!

Declaratia 094 este declarația privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent.

Formularul 094 se completează și de persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art. 316 din Codul fiscal, aflate în situația prevăzută la art. 322 alin. (8) teza a II-a din Codul fiscal. În această situație se află persoanele impozabile care revin la trimestrul calendaristic drept perioadă fiscală, întrucât în anul precedent/anii precedenți au utilizat luna ca perioadă fiscală, dar nu au mai efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și nu au depășit plafonul de 100.000 euro, al cărui echivalent în lei se calculează conform normelor metodologice.

Declaratia 094 este o declaratie anuala, centralizatoare, spre deosebire de declaratiile periodice lunare sau trimestriale, asa cum sunt D300, D390, D394, D100 SAU D112.

Termenul pentru depunerea declaratiei 094 este 25 ianuarie a anului urmator pentru anul precedent.

Pentru anul 2021 aceasta se depune pana in data de 25 ianuarie 2022.

Cine are obligatia completarii?

-Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art.316 din Codul fiscal, care:

  • au utilizat trimestrul ca perioadă fiscală în anul precedent,
  • nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri și care
  • nu au depășit plafonul de 100.000 euro.

– Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art.316 din Codul fiscal, care revin la trimestru fiindca in anul precedent nu au mai realizat achizitii intracomunitare si au cifra de afaceri in 2021 sub plafonul de 100.000 euro.

Baza legala: Legea 227/2015 art. 322 alin. (6) si OPANAF 631/2016

Articole similare

Comentariul tau aici