Declaratia 394

Începând cu data de 1 februarie 2012, pentru perioade de raportare începând cu ianuarie 2012, Declaraţia 394 se va putea depune numai pe noile versiuni ale programelor de asistenţă, în format PDF cu fişier xml ataşat, indiferent de canalul de depunere ales (internet sau ghişeu).

Periodicitatea de depunere a acestei declaraţii informative va fi aceeaşi cu a decontului de TVA (declaraţia 300), conform vectorului fiscal al contribuabilului.

Noile versiuni ale programelor de asistenţă (Soft A si Soft J) pentru declaraţia 394 vor putea fi descărcate de pe portalul ANAF, secţiunea Declaraţii electronice – Descărcare formulare, unde se vor regăsi şi prevederile legale, precum şi instructiuni / documentaţie de ajutor

In noile versiuni ale declaraţiei 394, aceasta se va putea depune semnată electronic, cu certificat digital calificat şi prin Internet, de pe pagina de upload a declaraţiilor 100, 112, 300, 390, 710, accesibilă prin portalul www.e-guvernare.ro

Contribuabilii care nu au un certificat digital calificat pentru semnarea declaraţiilor, le vor putea depune la ghişeul organelor fiscale, în format PDF cu fişier xml atasat, pe suport CD, însoţite de rezumatul declaraţiei (prima pagină) listat, semnat şi ştampilat.

Pentru perioadele de raportare anterioare lunii ianuarie 2012, declaraţia 394 va putea fi depusă doar la ghişeu, generată prin programele de asistenţă existente, accesibile pe portalul ANAF, secţiunea Asistenţă contribuabili – Programe utile – Declaraţii fiscale.

Termenul de depunere a declaraţiei este până în data de 25 inclusiv a lunii următoare încheierii perioadei de raportare declarate pentru depunerea decontului (lunar, trimestrial etc.)şi numai dacă în această perioadă au fost realizate operaţiuni de natura celor care fac obiectul obligaţiei de declarare

Sancţiuni

Nerespectarea obligaţiei de depunere a declaraţiei, se sancţionează conform prevederilor Codului de Procedură Fiscală cu amendă de la 12.000 la 14.000 lei pentru persoane juridice.

 

Articole similare

Comentariul tau aici