Declaratii scadente 25 ianuarie 2022

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Marţi 25 ianuarie 2021 sunt scadente urmatoarele declaratii:

1.Declarația informativa privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private – Formularul 107

2.Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2022 și a modului de determinare a acesteia.

3.Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunțare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior

4.Declarația privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic și care nu au efectuat achiziții intracomunitare de bunuri în anul precedent – Formularul 094

5.Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100

Obs. Pentru venitul microintreprinderilor, termenul este 25.06.2022.

6.Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate – Formularul 112

7.Declaraţia privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România – Formularul 224

8.Decontul de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300

9.Decontului special de taxa pe valoarea adăugată – Formularul 301

10.Declarația privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307

11.Declarației privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311

12.Declarația recapitulativa privind livrările/ achizițiile/ prestările intracomunitare de bunuri – Formularul 390 VIES

13.Cererea de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanță, pe trimestrul precedent – Anexa nr.39 din normele metodologice de aplicare a prevederilor titlului VIII din Codul fiscal Vânzătorii pentru livrările efectuate în cadrul vânzării la distanță

Articole similare

Comentariul tau aici