Declaratii scadente 25 mai : 200, 201 si 230

Vineri, 25 mai 2012,  este termenul limită pentru depunerea declaraţiilor 200,201 si 230.

Formularul 200

Se depune pentru următoarele categorii de venituri:

  • venituri din activităţi independente – activităţi comerciale, profesii libere, drepturi de proprietate intelectuală;
  •  venituri din cedarea folosinţei bunurilor – închirieri sau arendă;
  • venituri din activităţi agricole determinate în sistem real;
  • venituri realizate într-o formă de asociere – venitul declarat va fi venitul net/pierderea distribuită din asociere;
  • transferul titlurilor de valoare, altele decât părţile sociale şi valorile mobiliare în cazul societăţilor închise;
  • venituri din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract. precum şi orice alte operaţiuni de acest gen, altele decât cele cu instrumente financiare tranzacţionate pe pieţe autorizate şi supravegheate de CNVM

Formularul 201

Declaraţia se depune pentru veniturile din străinătate, impozabile în România, din: profesii libere; activităţi comerciale; valorificarea drepturilor de proprietate intelectuală; activităţi agricole; dividende; dobânzi; premii; jocuri de noroc; transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal; câştiguri din transferul titlurilor de valoare; din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract şi alte operaţiuni similare; alte venituri din investiţii; pensii; alte venituri impozabile potrivit prevederilor Codului Fiscal.

Cine are obligatia depunerii ?

  • persoanele fizice rezidente române, cu domiciliul în România;
  • persoanele fizice nerezidente care îndeplinesc condiţiile de rezidenţă.

Formularul 230

Contribuabilii care în anul 2011 au obţinut venituri din salarii sau asimilate salariilor îşi pot exprima opţiunea privind destinaţia unei sume, reprezentând până la 2% din impozitul datorat pentru susţinerea entităţilor nonprofit care se înfiinţează şi funcţionează în condiţiile legii, şi unităţilor de cult, prin completarea şi depunerea formularului 230 „Cerere privind destinaţia sumei reprezentând până la 2% din impozitul pe venitul anual şi deducerea cheltuielilor efectuate pentru economisirea în sistem colectiv pentru domeniul locativ”.

Contribuabilii care au obligaţia depunerii formularului 200 pot să opteze pentru redirecţionarea sumei de 2% din impozitul datorat pe venitul net anual impozabil, câştigul net anual din operaţiuni de vânzare-cumpărare de valută la termen, pe bază de contract, completând modulul III pct. 2 din formular.

Sancţiuni

Nedepunerea sau depunerea „Declaraţiei privind veniturile realizate din România” – formular 200, precum şi a „Declaraţiei privind veniturile realizate din străinătate”- formular 201, după data de 25 mai a.c., se sancţionează cu amendă între 50 şi 500 lei.

Articole similare

Comentariul tau aici