Declaratii scadente in 25 si 30 aprilie 2014

Va reamintim ca in perioada imediat urmatoare sunt scadente urmatoarele declaratii :
vineri 25 aprilie
• Plata impozitului reţinut la sursă în luna precedentă
• Efectuarea plăţii anticipate privind impozitul pe profit, aferentă trim. I 2014
• Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată la bugetul de stat Formular 100
• Depunerea Declaraţiei privind distribuirea între asociaţi a veniturilor şi cheltuielilor aferente trimestrului precedent Formular 104
• Depunerea Declaraţiei privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate Formular 112
• Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfşoară activitate în România şi de către persoanele fizice române angajate ale misiunilor diplomatice şi posturilor consulare acreditate în România pentru luna precedentă Formular 224
• Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată Formular 300
• Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă Formular 301 (format electronic)
• Depunerea Declaraţie privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată Formular 307
• Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.153 alin. (9) lit. a) ‐ e) din Codul fiscal Formular 311
• Depunerea Declaraţiei recapitulative privind livrările / achiziţiile /prestările intracomunitare de bunuri pentru luna trecută Formular 390 VIES
• Depunerea Declaraţiei informative privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul naţional aferente perioadei de raportare precedente (luna, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art. 156^1 din C.F.) Formular 394
• Depunerea Cererii de restituire a accizelor de către importatori Formular (anexa nr. 51) pe trimestrul precedent
• Depunerea Cererii de restituire a accizelor în cazul vânzărilor la distanţă Formular (anexa nr. 46) pe trimestrul precedent
miercuri 30 aprilie
• Depunerea situaţiilor financiare, pentru anul 2013 de catre instituţiile publice, asociaţiile şi celelalte persoane juridice cu şi fără scop patrimonial, subunităţile fără personalitate juridică, cu sediul în străinătate, care aparţin persoanelor prevăzute la alin. (1) şi (2) din L 82/91, cu sediul în România, precum şi subunităţile fără personalitate juridică din România care aparţin unor persoane juridice cu sediul în străinătate
• Depunerea Decontului privind accizele pentru anul precedent Formular 120 (format electronic)
• Depunerea Decontului privind impozitul la ţiţeiul din producţia internă pentru anul trecut Formular 130 (format electronic)

Articole similare

Comentariul tau aici