Declaratii scadente in luna ianuarie 2013

9 ianuarie

Declaratia 092 ( Declaraţia de menţiuni privind schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală şi care efectuează o achiziţie intracomunitară taxabilă în România)

Cine depune ?

-persoanele juridice şi persoanele fizice care desfăşoară activităţi economice în mod independent sau exercită profesii libere care au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în luna decembrie 2012 şi sunt obligate să-şi modifice perioada fiscală devenind plătitori de TVA lunar.

10 ianuarie

 • Declaratia 096 (Declaraţia de menţiuni privind anularea înregistrării în scopuri de TVA în cazul persoanelor impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din Codul fiscal, care în cursul unui an calendaristic nu depăşesc plafonul de scutire prevăzut la art.152 din Codul fiscal )

Cine depune ?

Persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 153 din C.F., care nu au depăşit plafonul de scutire şi care doresc să fie scoase din evidenţa persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

15 ianuarie

• Declaraţia 220 (Declaratia privind venitul estimat/norma de venit)

Cine depune ?

Persoanele fizice care au realizat venituri din cedarea folosinţei bunurilor din derularea unui număr mai mare de 5 contracte de închiriere la sfârşitul anului fiscal.

25 ianuarie

Declaratia 100 (Declaraţia privind obligaţiile de plată la bugetul de stat)

Declaratia 112 (Declaraţia privind obligaţiile de plată a contribuţiilor sociale, impozitului pe venit şi evidenţa nominală a persoanelor asigurate)

Cine depune?

Persoanele fizice şi juridice care au calitatea de angajatori, precum şi entităţile asimilate angajatorului, care au calitatea de plătitori de venituri din activităţi dependente ;

– Instituţiile publice care calculează, reţin, plătesc şi suportă contribuţii sociale obligatorii în numele asiguratului

• Declaratia 300 (Decontul de taxă pe valoarea adăugată)

Cine depune ?

Persoanele impozabile înregistrate ca plătitori de TVA conform art. 153 C.F.

• Declaratia 301 (Decontul special de taxă pe valoarea adăugată )

Cine depune ?

Contribuabilii înregistraţi în scopuri de TVA, conform art. 153^1 Cod Fiscal şi care au efectuat: achiziţii intracomunitare în luna precedentă, achiziţii intracomunitare de mijloace de transport care nu sunt considerate noi conform art. 125^1 alin. (3), contribuabilii care au efectuat achiziţii de servicii intracomunitare pentru care beneficiarul este obligat la plata TVA, precum şi pentru contribuabilii neînregistraţi şi care nu au obligaţia înregistrării, care au efectuat achiziţii intracomunitare de mijloace de transport noi sau produse accizabile.

• Declaraţia 390 VIES (Declaratia recapitulativă privind livrările/ achiziţiile/ prestările intracomunitare )

• Declaraţia 394 (declaratia informativă privind livrările/prestările şi achiziţiile efectuate pe teritoriul national)

• Declaraţia 094 privind cifra de afaceri în cazul persoanelor impozabile pentru care perioada fiscală este trimestrul calendaristic şi care nu au efectuat achiziţii intracomunitare de bunuri în anul precedent

• Declaratia 097 -(Notificare privind aplicarea sistemului TVA la încasare)

Cine depune ?

-persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA în perioada 1 octombrie 2012 – 31 decembrie 2012 şi a căror cifră de afaceri obţinută în această perioadă este sub plafonul de 2.250.000 lei care sunt obligaţi să aplice sistemul TVA la încasare începând cu prima zi a celei de-a doua perioade fiscale din anul 2013

31 ianuarie

• Declaraţia 220 privind venitul estimat/norma de venit

Cine depune ?

-persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale care au obligaţii declarative prevăzute la art. 49 alin. (9) şi art. 81 C.F.

Articole similare

Comentariul tau aici