Declaratii scadente in luna ianuarie 2020

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Actualizare 09.01.2020: ANAF a actualizat calendarul obligatiilor declarative pe ianuarie 2020 in 6 ianuarie 2020.

06.01.2020

6 ianuarie este finalul perioadei de 60 de zile in care se pot depune fara consecinte declaratii rectifictive de catre firmele din constructii pentru perioade incepand cu luna iulie 2019. Am scris mai multe despre aceste rectificative in articolul :
Care este termenul de rectificare a D 112 pentru constructii incepand cu iulie 2019- conform O 3063 publicat in 01.10.2019?

09.01.2020

Declaratia 092 – care se depune pentru schimbarea perioadei fiscale pentru persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA care utilizează trimestrul calendaristic ca perioadă fiscală și care efectuează o achiziție intracomunitară taxabilă în România

Declaratia se depune la organul fiscal competent, în 5 zile lucrătoare de la finele lunii în care intervine exigibilitatea achiziției intracomunitare, asadar, in ianuarie avem zile libere 1 si 2, prin urmare termenul este 09.01.2020.

Poti citi mai multe despre Perioada fiscala a TVA in 2020 – aici.

10.01.2020

D 010 /020/070/700 -pentru scoaterea din evidenta ca platitor de TVA

010 /020/070/700 – se depun de catre persoanele impozabile, înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea 227/2015, care nu au depășit plafonul de scutire și care doresc să fie scoase din evidența persoanelor înregistrate în scopuri de TVA.

Formularul 087 -Notificare privind aplicarea/încetarea aplicării regimului special pentru agricultori

15 ianuarie 2020

D 010 /020/070/700 -se depune pentru:

-schimbarea perioadei fiscale a TVA din luna in trimestru pentru contribuabilii care in 2019 au avut:

 • perioada fiscala a TVA – luna;
 • cifra de afaceri a fost sub 100.000 euro si
 • nu au realizat achizitii intracomunitare de bunuri

-schimbarea perioadei fiscale din trimestru in luna calendaristica pentru contribuabilii care in 2019 au avut:

 • perioada fiscala trimestrul;
 • cifra de afaceri a fost peste 100.000 euro

Declaratiile privind accizele

20.01.2020

Formularul 089- Declarația pe propria răspundere pentru îndeplinirea condiției prevăzute la art.331 alin.(2) lit.e) pct.2 din Codul fiscal .

27.01.2020

Declaratia 094 se depune de catre persoanele inregistrate in scop de TVA care au indeplinit urmatoarele conditii:

 • perioada fiscala a fost trimestrul;
 • cifra de afaceri a fost sub plafonul de 100.000 euro si
 • nu s-au realizat achizitii intracomunitare de bunuri ( pentru acesti contribuabili in 2020 perioada fiscala ramane trimestrul)

si de catre persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA, conform art.316 din Codul fiscal, care revin la trimestru fiindca in anul precedent nu au mai realizat achizitii intracomunitare si au cifra de afaceri in 2019 sub plafonul de 100.000 euro.

Citeste mai multe aici: Declaratia 094 pe 2019- cine o depune, pana cand?

Declaratia 107 -Declarația informativa privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private- se depune de contribuabilii plătitori de impozit pe veniturile microîntreprinderilor care efectuează sponsorizări.

Comunicarea pro-ratei provizorii care se va aplica în 2020 și a modului de determinare a acesteia.

Solicitarea pro-ratei speciale sau comunicarea deciziei de renunțare la aplicarea pro-ratei speciale aprobate anterior.

Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă . Se efectueaza de catre plătitorii următoarelor venituri:
– din drepturi de proprietate intelectuală;
– din premii și jocuri de noroc;
– obținute de nerezidenți;
– din alte surse

Plata impozitului pe dividende în cazul dividendelor distribuite, dar care nu au fost plătite acționarilor sau asociaților până la sfârșitul anului în care s-au aprobat situațiile financiare anuale

Declaratia 100 – Declarația privind obligațiile de plată la bugetul de stat

Declaratia 112 – Declarația privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate

Declaratia 300 – decontul de TVA

Declaratia 301 -declaratia speciala de TVA

Declaratia 307 – Declarație privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată

Declaratia 311 – Declarația privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – se depune de catre persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conform art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări și/sau achiziții /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA

Declarația 390– Declaratia recapitulativa privind livrările/ achizițiile/ prestările intracomunitare de bunuri pentru luna precedentă .

Declaratia 097 – Notificarea privind aplicarea/încetarea aplicării sistemului TVA la încasare . Declaratia se depune :

 • pentru intrarea prin opțiune în sistem: până pe 25 ianuarie, de catre persoanele care în anul precedent au realizat o cifră de afaceri care nu depășește plafonul și nu au aplicat sistemul TVA la încasare în anul precedent;
 • pentru ieșirea din sistem – până la data de 25 a lunii următoare perioadei fiscale în care persoana impozabilă a depășit plafonul;
 • persoanele impozabile care depășesc plafonul de 2.250.000 lei;
 • persoanele impozabile care renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare.

30 ianuarie 2020

Declaratia 394 – Declarația informativa privind livrările/prestările și achizițiile efectuate pe teritoriul național ferente perioadei de raportare precedente (lună, trim. etc. ; perioada de raportare este cea declarată pentru depunerea decontului de TVA, prevăzută la art.322 din Legea nr.227/2015)

31 ianuarie 2020

Declaratia 012– Notificare privind modificarea sistemului anual/ trimestrial de declarare și plată a impozitului pe profit – se depune de catre contribuabilii plătitori de impozit pe profit, alții decât cei prevăzuți la art.41 alin.(4) și (5) din Legea 227/2015, care doresc să schimbe sistemul de declarare și plată.

Declaratia 205 –  Declarația informativa privind impozitul reținut la sursă veniturile din jocuri de noroc și câștigurile/pierderile realizate din investiții, pe beneficiari de venit pentru anul precedent. Se depune de catre clătitorii de venituri care au obligația calculării, reținerii și virării impozitului pe veniturile cu regim de reținere la sursă a impozitului, potrivit titlului IV din Legea nr.227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare, pentru venituri din dividende, venituri din dobânzi, venituri din lichidarea unei persoane juridice, venituri din premii, venituri din jocuri de noroc cu impunere finală, venituri din alte surse

Citeste mai multe detalii aici :

Declaratia 205 pe anul 2019 – cine are obligatia depunerii, termen si modalitate de depunere

Declarația 207– declaratia informativa privind impozitul reținut la sursă/veniturile scutite, pe beneficiari de venit nerezidenți

Declarare in REVISAL a majorarii salariului minim pe economie din 2.080 lei in 2.230 lei.

Articole similare

Comentariul tau aici