Declaratii scadente luni, 26.02.2024

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Formularul 100 – Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat

Formularul 112 – Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă

Formularul 224 – Depunerea Declaraţiei privind veniturile sub formă de salarii şi asimilate salariilor din străinătate obţinute de către persoanele fizice care desfăşoară activitate în România

Formularul 300 – Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată

Formularul 301 – Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă

 Formularul 306 – Depunerea Cererii privind utilizarea ca perioadă fiscală pentru TVA a semestrului sau anului calendaristic pentru anul curent

Formularul 307 – Depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea/corecţia ajustărilor/regularizarea taxei pe valoarea adăugată

Formularul 311 – Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată colectată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h)

 Formularul 390 VIES – Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare 

Formularul 208 – Depunerea Declaraţiei informative privind impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal, aferente lunii precedente

Articole similare

Comentariul tau aici