Declaratii scadente miercuri 25 martie

Pentru Facturare si Gestiune recomandam SmartBill. Incerci GRATUIT!

Plata taxei anuale aferente autorizației de exploatare a jocurilor de noroc, pentru trimestrul următor

CONTRIBUABILI: Organizatorii de jocuri de noroc caracteristice activității cazinourilor și jocurile tip slot-machine

Plata taxelor aferente licențelor de organizare a jocurilor de noroc, precum și taxele anuale aferente autorizațiilor de exploatare a jocurilor de noroc, pentru jocuri loto și pariuri mutuale – pentru anul în curs

CONTRIBUABILI: Compania Națională “Loteria Română” S.A.

Plata impozitului reținut la sursă în luna precedentă

CONTRIBUABILI: Plătitorii următoarelor venituri:
– din salarii;
– din drepturi de proprietate intelectuală;
– din premii și jocuri de noroc;
– obținute de nerezidenți;
– din alte surse.

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată la bugetul de stat – Formularul 100

CONTRIBUABILI: – lunar – contribuabilii care au următoarele obligații de plată la bugetul de stat:
impozit pe venitul persoanelor fizice: impozit pe veniturile din dividende distribuite persoanelor fizice, impozit pe veniturile din dobânzi, impozit pe veniturile din premii, impozit pe veniturile din jocuri de noroc, impozit pe veniturile din transferul proprietăților imobiliare din patrimoniul personal, impozit pe veniturile din pensii, impozit pe veniturile din alte surse, datorat de persoanele fizice;
– impozit pe veniturile obținute din România de nerezidenți;
taxa anuală de autorizare a jocurilor de noroc;
– alte obligații de plată lunare prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.1. (vezi instrucțiunile de completare din formular)
– alte termene – alte obligații de plată prevăzute în OPANAF 587/2016 la anexa 4, cap. I, pct. 1, subpct. 1.3. (vezi instrucțiunile de completare din formular)

Declararea și plata impozitului pe profit pe anul precedent – Formularul 101

CONTRIBUABILI:  Plătitorii de impozit pe profit.
– Contribuabilii care au optat pentru un exercițiu financiar diferit depun declarația și plătesc impozitul până pe data de 25 a celei de-a treia luni de la închiderea anului fiscal modificat.

Depunerea Declarației informative privind beneficiarii sponsorizărilor/mecenatului/burselor private – Formularul 107

CONTRIBUABILI: Contribuabilii plătitori de impozit pe profit care efectuează sponsorizări și/sau acte de mecenat sau acordă burse private cu excepția contribuabililor prevăzuți la art. 41 alin (5) lit. a) și b) din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare

Depunerea Declarației privind obligațiile de plată a contribuțiilor sociale, impozitului pe venit și evidența nominală a persoanelor asigurate pentru luna precedentă – Formularul 112

CONTRIBUABILI: Persoanele fizice și juridice care au calitatea de angajatori sau sunt asimilate acestora, instituțiile prevăzute la art. 136 lit. d) – f) din Codul fiscal, precum și persoanele fizice care realizează în România venituri din salarii sau asimilate salariilor de la angajatori din state care nu intră sub incidența legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și a acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte.

Depunerea Declarației privind veniturile sub formă de salarii și asimilate salariilor din străinătate obținute de către persoanele fizice care desfășoară activitate în România pentru luna precedentă – Formularul 224

CONTRIBUABILI: Persoanele fizice care își desfășoară activitatea în România, obțin venituri sub formă de salarii sau asimilate salariilor de la angajatori care nu au sediu social, sediu permanent sau reprezentanță în România și care datorează contribuțiile sociale obligatorii pentru salariații lor, potrivit prevederilor legislației europene aplicabile în domeniul securității sociale, precum și ale acordurilor privind sistemele de securitate socială la care România este parte, și care nu au încheiat cu angajatorul un acord referitor la obligația declarării și plșții contribuțiilor sociale obligatorii.

Depunerea Decontului de taxă pe valoarea adăugată – Formularul 300

CONTRIBUABILI: Persoanele impozabile înregistrate în scopuri de TVA conform art. 316 din Legea nr.227/2015
Lunar, trimestrial, semestrial, anual, altă dată- după caz (vezi instrucțiunile de completare din formular)

Depunerea Decontului special de taxa pe valoarea adăugată pentru luna precedentă – Formularul 301

CONTRIBUABILI: Persoanele menționate în instrucțiunile de completare a formularului, pentru fiecare secțiune.

Depunerea Declarației privind sumele rezultate din ajustarea taxei pe valoarea adăugată – Formularul 307

CONTRIBUABILI: Persoanele impozabile prevăzute la art.280 alin.(6), art.270 alin.(7), art.310 alin.(7), art.316 alin.(11) lit.a) – e), g) sau h) din Legea nr.227/2015

Depunerea Declarației privind taxa pe valoarea adăugată datorată de către persoanele impozabile al căror cod de înregistrare în scopuri de taxă pe valoarea adăugată a fost anulat conform art.316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal – Formularul 311

CONTRIBUABILI: Persoanele impozabile al căror cod de TVA a fost anulat conf. Art. 316 alin. (11) lit. a) – e), lit. g) sau lit. h) din Legea nr.227/2015 și care efectuează în perioada în care nu au cod valid de TVA, livrări și/sau achiziții /prestări de bunuri/ servicii care sunt obligate la plata TVA

Depunerea Declarației recapitulative privind livrările/achizițiile/prestările intracomunitare de bunuri. – Formularul 390 VIES

CONTRIBUABILI: Contribuabilii înregistrați în scopuri de TVA conform art. 316 sau art.317 din Legea nr.227/2015

Depunerea notificării pentru încetarea aplicării sistemului TVA la încasare – Formularul 097

CONTRIBUABILI: Persoanele impozabile care depășesc plafonul de 2.250.000 lei;
Persoanele impozabile care renunță la aplicarea sistemului TVA la încasare.

Plata taxei anuale pentru autorizația de exploatare a jocurilor de noroc (sumele care rezultă din aplicarea procentelor prevăzute în anexă la veniturile estimate de operatorul economic, dar nu mai puțin decât taxa anuală minimală – până la data de 25 inclusiv a lunii următoare celei în care documentația a fost aprobată; în cazul în care, în cursul anului de autorizare, încasările efective depășesc încasările estimate prin documentația prezentată la data autorizării, taxa se va recalcula prin aplicarea cotei procentuale asupra încasărilor efective cumulate de la începutul perioadei de autorizare. Recalcularea se va efectua lunar, începând cu prima lună în care se înregistrează depășirea rezultatelor estimate. Încasările efective cumulate și taxa plătită de la începutul perioadei de autorizare până la finele lunii precedente celei pentru care se face regularizarea se va declara și plăti până la data de 25 a lunii următoare)

CONTRIBUABILI: Organizatorii de jocuri de tip pariu, jocuri de noroc, bingo organizate prin TV, pariuri on-line, jocuri bingo prin internet, sisteme de telefonie fixă sau mobilă, jocuri de noroc on-line.

Articole similare

2 Thoughts to “Declaratii scadente miercuri 25 martie”

 1. Geta

  Buna seara!
  Parca s-a publicat o ordonanta prin care se amana cu o luna , depunerea declaratiilor aferente lunii martie 2020….
  Asa e?…
  Ms.pt.raspuns

  1. admin

   Buna ziua, a fost un comunicat publicat de ANAF ca au in vedere aceasta amanare, insa cand au publicat oficial masurile in MOF (in 21.03.2020) au omis sa scrie si acest lucru. Ulterior, intr-un alt comunicat, din 21.03.2020 ANAF spune ca: Având în vedere că Ministerul Finanțelor Publice a lansat un amplu program de garantare și subvenționare a creditelor pentru IMM-uri, în scopul de a susține mediul privat și în special sectoarele lovite puternic de criza cauzată de virusul COVID-19, dar și măsura de a rambursa cât mai urgent TVA pentru a asigura fluxul de capital, injecții de capital către companii, iar pentru a beneficia de o rambursare companiile trebuie să aibă o situație fiscală actualizată, s-a decis renunțarea la propunerea de prorogare a termenului de depunere a declarațiilor. Conducerea Ministerului Finanțelor Publice și ANAF asigură contribuabilii că toate cazurile excepționale și argumentate de întârzieri în depunerea declarațiilor vor fi tratate cu toată deschiderea și indulgența prevăzută de lege.

Comentariul tau aici